Điện lực TP Hải Dương đã mua 30.000 kWh điện mặt trời từ khách hàng

Thứ ba, 08/10/2019 10:49:00

Đến hết tháng 9, thông qua hệ thống đo đếm điện năng 2 chiều, Điện lực TP Hải Dương đã mua 30.000 kWh từ nguồn điện mặt trời áp mái của khách hàng với số tiền đã thanh toán trên 63 triệu đồng. 
 

Điện lực TP Hải Dương: Đã mua 30.000 kWh điện mặt trời từ khách hàng.
 
TP Hải Dương hiện có 29 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời với công suất trên 123 kWp. Sau khi lắp đặt, sử dụng, các khách hàng đều có phản hồi tích cực về hiệu quả của hệ thống điện năng lượng mặt trời trong việc tiết kiệm chi phí.

Nhận thức được điện mặt trời áp mái là một hình thức mới, ưu việt, có thể phát triển rất nhanh trong tương lai nên ngay sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Tổng Công ty và Công ty, Điện lực thành phố Hải Dương đã tăng cường tuyên truyền đến khách hàng, tư vấn, hướng dẫn triển khai lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái trên địa bàn Điện lực đang quản lý, vận hành, kinh doanh bán điện.
 
Sau khi lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái một thời gian, tất cả các khách hàng đều có chung phản hồi tích cực về những hiệu quả mà hệ thống điện năng lượng mặt trời đem lại trong việc tiết kiệm chi phí cũng như những ảnh hưởng tích cực đối với môi trường. 

Theo: PC Hải Dương