Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà

Thứ hai, 16/11/2020 11:32:00

Thông tin từ Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, tỉnh đang thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn. 
Kiểm tra hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Đạm Ri, Bảo Lộc.
 
Điện mặt trời là một trong những loại năng lượng sạch, được khuyến khích sản xuất và tiêu dùng với mục tiêu giảm sử dụng nguyên liệu hóa thạch. Việc lắp đặt và sử dụng điện mặt trời phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của doanh nghiệp, hộ gia đình, phần điện dư bán lại cho ngành Điện.
 
Hiện Lâm Đồng có 775 khách hàng đăng ký đấu nối với Công ty Điện lực Lâm Đồng, với tổng công suất lắp đặt 321.513,6 kWp, trong đó theo các nhóm công suất dưới 10 kWp 9.127 (khách hàng); từ 10 kWp đến 100 kWp (306 khách hàng); từ 100 kWp đến 500 kWp (56 khách hàng). 
Đã có 168 khách hàng đưa vào vận hành với tổng công suất 5.799,26 kWp, trong đó có 153 khách hàng đấu nối vào lưới hạ thế với công suất 1.778,86 kWp, 15 khách hàng đấu nối vào lưới trung thế với công suất 5.799,4 kWp. 
 
Hầu hết các khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà là các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có nhu cầu sử dụng lớn, việc lắp đặt trước tiên phục vụ nhu cầu sử dụng điện của cơ sở. Lâm Đồng đang tiếp tục thúc đẩy các cá nhân, tập thể có nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà như nguồn năng lượng bổ sung hiệu quả.

Link gốc
Theo: Báo Lâm Đồng