Tính đến ngày 22/10/2021: Đã có 28 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại

Thứ sáu, 22/10/2021 21:07:36

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tính đến ngày 22/10/2021 đã có 28 nhà máy điện gió với tổng công suất 1247,4 MW đã được công nhận vận hành thương mại COD.
 

Ảnh minh họa.
 
Đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD). Tổng công suất đăng ký thử nghiệm COD của 106 nhà máy điện gió này là 5655,5 MW.
 
Theo thông tin cập nhật, từ ngày 01/10 đến ngày 22/10/2021 đã có thêm một số nhà máy điện gió với mức công suất cụ thể đã được công nhận vận hành thương mại (COD) như Nhà máy điện gió BT1, EaNam, Ia Pết - Đak Đoa 1, V1-2 Trà Vinh, Liên Lập, Ia Bang 1, Hướng Tân, Tân Linh, Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2, Win Energy Chính Thắng, Hàn Quốc - Trà Vinh...
 
Như vậy, trong số 106 nhà máy điện gió với tổng công suất 5655,5 MW đăng ký thử nghiệm COD thì đến 22/10/2021, đã có 28 nhà máy điện gió với tổng công suất 1247,4 MW đã được công nhận vận hành thương mại COD. 
 

Bùi Hải