Thừa Thiên Huế: Tháng 6/2013, sẽ bán điện đến tận hộ gia đình cho 150 xã

Thứ sáu, 05/04/2013 10:12:09

Đó là mục tiêu của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trong công tác tiếp nhận LĐHANT và bán điện đến hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015.

Nhân viên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thay thế, lắp đặt mới công tơ - Ảnh: Ngọc Thọ
Cụ thể, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế sẽ phấn đấu tiếp nhận thêm 13 xã, thị trấn còn lại với khối lượng 253,74 km đường dây hạ áp và 34.866 khách hàng.

Mục tiêu đến cuối tháng 6/2013 tiếp nhận được 11 xã, thị trấn. Qua đó, nâng tổng số xã, phường, thị trấn được ngành Điện tiếp nhận bán điện tận hộ gia đình đạt tỷ lệ 98,68%.

Tính đến thời điểm này, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã hoàn thiện lưới điện sau tiếp nhận REII tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện Công ty đang tập trung vào công trình chống quá tải lưới điện khu vực Đông Bắc phá Tam Giang; đấu nối lưới điện Trạm 110 kV Đồng Lâm; chống quá tải lưới điện tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 và cấp điện vùng Lim, Hương Hồ, Hương Trà phục vụ sản xuất với tổng mức đầu tư 73,427 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Công ty sẽ phối hợp với Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung triển khai dự án thành phần nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (ADB) giai đoạn 2012 - 2014 với tổng mức đầu tư 157,45 tỷ đồng tại 84 xã; phối hợp với các đơn vị tư vấn lập dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (KFW) vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 2013 - 2015 với tổng vốn đầu tư 4,3 triệu euro tại 7 huyện, thị xã, thành phố.
 
Theo: Trang Điện tử Chính phủ