Điện lực Núi Thành (PC Quảng Nam): 100% hộ dân được cung ứng điện

Thứ năm, 23/05/2013 15:20:31

Trong năm qua, Điện lực Núi Thành đẩy mạnh công tác sửa chữa, cải tạo lưới điện theo kế hoạch phân bổ vốn của PC Quảng Nam; làm tốt công tác kiểm tra, phát quang hành lang an toàn lưới điện; hoán chuyển các trạm biến áp non, quá tải và xử lý gia cố những điểm mất an toàn trên lưới điện nông thôn tiếp nhận từ các chủ tài sản…

Đơn vị đã cung ứng hơn 115,408 kWh điện thuơng phẩm, đạt kế hoạch giao, tăng 11,25% so với năm 2011. Trong đó điện dùng trong sản xuất công nghiệp chiếm 67,15% (tăng 7,32%) tỷ lệ cao nhất trong toàn tỉnh; ánh sáng sinh hoạt chiếm 29% (tăng 14%), còn lại là kinh doanh dịch vụ chiếm 0,53% (tăng 15,8%) và các thành phần khác chiếm 3,3%.
 

    
Công nhân Điện lực Núi Thành xử lý nhanh sự cố lưới điện sau bão

Các chỉ số SAIFI, SAIDI và MAIFI đều được thực hiện khá tốt so với chỉ tiêu giao, góp phần nâng cao độ ổn định cung ứng điện cho khách hàng. Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai đầy đủ những nội dung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sử dụng điện theo tinh thần Nghị quyết 95/NQ-ĐUĐL, ngày 12/12/2011 của Đảng uỷ PC Quảng Nam về chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và điện nông thôn giai đoạn 2012-2015.

Cách đây 5 năm, toàn huyện đã đạt mục tiêu 100% hộ dân được cung ứng điện (khoảng 37.904 hộ). Trên cơ sở đó, đơn vị có điều kiện tập trung nâng cấp chất lượng điện đáp ứng nhu cầu của người dân; đồng thời từng bước xoá công tơ cụm ở khu vực nông thôn, để đến nay đơn vị bán điện qua 19.423 khách hàng hợp đồng mua bán điện. Qua cung cấp điện ổn định, đầy đủ, đơn vị đã góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt cho nhân dân trong huyện. Đặc biệt Khu Kinh tế mở Chu Lai và các khu, cụm công nghiệp khác khi có nhu cầu điện phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thì đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
Theo: EVN CPC