Phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng còn dưới 4,5%

Thứ ba, 13/03/2018 14:43:25

Năm 2018, Công ty Điện lực Hưng Yên phấn đấu tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn dưới 4,5%.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, công ty xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng tại các điện lực. Tổ chức kiểm tra, phúc tra công tác ghi chỉ số công tơ tại các khách hàng, các điểm đo đầu nguồn, ranh giới tại các điện lực; khai thác hiệu quả hệ thống thu thập số liệu từ xa; tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện. Đồng thời, triển khai có hiệu quả công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa lưới điện.
Theo: Báo Hưng Yên