EVN SPC tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác điều hành cung cấp điện

Thứ hai, 09/09/2019 10:51:35

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) cho biết, những tháng đầu năm 2019, EVN SPC đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế-xã hội 21 tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau với sản lượng điện nhận 7 tháng là  43,622 tỷ kWh, tăng 10,25% so với cùng kỳ 2018.
EVN SPC tích cực phối hợp với chính quyền đia phương để rà soát, đề xuất các phương án tiết giảm nhu cầu điện để ứng phó với trường hợp có khả năng mất cân đối cung - cầu điện hệ thống điện miền Nam.
 
Sản lượng bình quân ngày là 205.764.138 kWh/ngày; sản lượng ngày lớn nhất là 236.843.012 kWh (ngày 25/04/2019); tăng 11,33% so với cùng kỳ; công suất lớn nhất là 11.406 MW (ngày 24/04/2019), tăng 9,36% so với cùng kỳ. Tổn thất điện năng của toàn Tổng công ty (phương pháp cũ): lũy kế 7 tháng là 4,42%, cao hơn cùng kỳ là 0,01%, cao hơn kế hoạch giao là 0,52%;  (phương pháp mới) lũy kế 7 tháng là 3,97%, giảm thấp hơn lũy kế cùng kỳ là 0,18%, cao hơn kế hoạch giao là 0,07%. Chỉ số SAIDI là 363,4 phút; SAIFI là 2,09 lần và  MAIFI là 0,17 lần.
 
Các Công ty Điện lực đã thực hiện kế hoạch cung cấp điện cho khách hàng sử dụng nhiều điện (sắt thép, xi-măng v.v...) có từ 02 phân kỳ ghi điện trở lên theo như đăng ký, thỏa thuận đã làm việc với khách hàng về nhu cầu dùng điện, khả năng tiết giảm, huy động nguồn riêng; rà soát, đề xuất các phương án tiết giảm nhu cầu điện để ứng phó với trường hợp có khả năng mất cân đối cung - cầu điện hệ thống điện miền Nam. Xây dựng kế hoạch cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn điện theo quy định Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011 của Bộ Công Thương. Xây dựng phương án giám sát sử dụng điện khách hàng lớn và phương án tiết giảm, huy động nguồn phát riêng của khách hàng đối với khách hàng có đo ghi từ xa và sử dụng thông tin đo ghi từ xa để phục vụ cho công tác giám sát sử dụng điện khách hàng. Tổ chức rà soát, cập nhật danh sách khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, là các khách hàng có mức tiêu thụ điện từ 3 triệu kWh/năm trở lên, đưa vào danh sách khách hàng thực hiện các chương trình DSM và DR. Phối hợp với UBND tỉnh/thành phố trên địa bàn quản lý rà soát thành phần, đề nghị bổ sung/thay đổi và duy trì hoạt động Ban điều hành cung cấp điện địa phương và phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2019; phố phê duyệt phương án mất cân đối cung cầu trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện. Phối hợp Sở Công Thương để tổ chức và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện tại địa phương.
 
Đối với công tác đầu tư, cải tạo các công trình lưới điện, trạm biến áp (TBA), trong 7 tháng đầu năm 2019, EVN SPC đã khởi công 15 công trình lưới điện 110kV và đóng điện vận hành 10 công trình đường dây và TBA 110kV, chiều dài tăng thêm là 67 km và 8 máy biến áp với công suất tăng thêm là 389 MVA; trong đó có 5 công trình mới có 5 MBA với công suất 246 MVA và 3 MBA lắp máy 2 với công suất tăng thêm 143MVA. 
 
Hoàn thành đóng điện 201 công trình lưới điện phân phối với tổng khối lượng bao gồm: Đường dây trung thế xây dựng mới 472km, đường dây trung thế cải tạo nâng cấp 154 km, đường dây hạ thế xây dựng mới 1.987 km, đường dây hạ thế cải tạo 815 km và tổng côn  g suất trạm phân phối là 124 MVA. Hoàn thành dự án cấp điện cho xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cấp điện cho hơn 1.420 hộ dân trên đảo và công trình ngầm hóa lưới điện đường 30/4 trung tâm TP Tây Ninh tỉnh Tây Ninh góp phần giảm tổn thất và hiện đại hóa lưới điện.
 
7 tháng đầu năm 2019, toàn Tổng công ty xảy ra 88 vụ sự cố lưới điện 110kV, tăng 31 vụ so với cùng kỳ 2018; chủ yếu do VPHLATLĐCA (24 vụ) chiếm 35,29 %, sét đánh (24 vụ).  Xxảy ra 268 sự cố lưới điện trung thế làm bật MC đầu nguồn giảm 68 vụ so với cùng kỳ năm 2018 (giảm 20,24%). Trong năm 2019 các đơn vị đã triển khai các giải pháp khắc phục để hạn chế/giảm tối đa các sự cố, và thực tế, sự cố năm sau giảm so với năm trước (số vụ sự cố 07 tháng năm 2019 giảm 20,24% so với số vụ năm 2018). Tuy nhiên, sự cố do phóng sứ, do động vật, sét và thiết bị bảo vệ vẫn còn nhiều trên lưới điện trung thế (chiếm trên 55,68%) đã làm ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện toàn Tổng công ty.
 
Đối với công tác an toàn, Tổng công ty phối hợp với Công đoàn tổ chức sinh hoạt trực tuyến với công nhân trực tiếp sản xuất tại các Điện lực/CNĐCT/TTTNĐ/PX vào ngày 12/04/2019. Tại buổi sinh hoạt, Tổng công ty đã thông báo kết quả thực hiện công tác ATLĐ, tình hình TNLĐ và kết quả kiểm tra công tác an toàn lao động trong EVN và Tổng công ty; phổ biến chế độ chính sách, quy trình, quy định mới về ATLĐ và các giải pháp ngăn ngừa TNLĐ; kế hoạch công tác an toàn của Tổng công ty và dành phần lớn thời gian giải đáp ý kiến vướng mắc, góp ý của KS/CBAT, công nhân tại các Điện lực/CNĐCT/TTTNĐ/PX về chế độ chính sách về ATVSLĐ, Quy trình an toàn điện và việc thực hiện PTT, PCT và LCT. Sau buổi sinh hoạt, Tổng công ty đã thông báo kết quả sinh hoạt và giải đáp các ý kiến vướng mắc, góp ý của Kỹ sư/Cán bộ an toàn và công nhân liên quan đến công tác ATLĐ theo Văn bản số 3526/EVN SPC-AT ngày 04/05/2019.
 
18/21 Công ty Điện lực tổ chức 33 lượt sinh hoạt trực tuyến với công nhân trực tiếp sản xuất tại các Điện lực/Đội/Phân xưởng với 8.482 người tham dự, 03 đơn vị chưa tổ chức sinh hoạt là Vũng Tàu, Cà Mau và Lâm Đồng.
 
Trong các buổi sinh hoạt an toàn hàng ngày/hàng tuần, các Điện lực/Đội/Phân xưởng/Trung tâm thường xuyên nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm Chính sách ATVSLĐ của Tổng công ty; phổ biến TNLĐ và triển khai thực hiện các giải pháp ngăn ngừa tai nạn lao động theo chỉ đạo của Tổng công ty.
 
Qua tổng hợp kết quả đánh giá từ đơn vị, toàn Tổng công ty có 2.280 vị trí lưới điện (kể cả 110kV) có mức độ rủi ro cao đã được đánh giá và đề ra các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro; đến nay đã xử lý bằng các giải pháp thay thế, loại trừ và xử lý kỹ thuật là 1412 vị trí; Số lượng vị  trí có mức độ rủi ro cao còn lại trên lưới điện phải tiếp tục xử lý trong thời gian tời là 888 vị trí.
 
EVN SPC tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và cảnh báo ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi vi phạm, chú trọng các giải pháp ngăn chặn các nguyên nhân gây sự cố cao như: phát quang cây xanh trên lưới 110kV, cảnh báo tình trạng xe cẩu, cuốc hoạt động trong và gần hành lang; ngăn chặn, tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo; cảnh báo thi công nhà ở, công trình trong và gần hành lang lưới điện… Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm HLATLĐCA còn tồn tại; chủ động tham mưu với các cấp chính quyền về thời gian, biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện để ngăn ngừa sự cố lưới điện và tai nạn điện cho người dân, đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp phải báo cáo bằng văn bản về Ban chỉ đạo bảo vệ HLATLĐCA theo phân cấp để được giải quyết, kiên quyết không để phát sinh số vụ vi phạm mới. Củng cố hồ sơ hành lang tuyến làm cơ sở pháp lý quản lý hành lang. Tất cả các vụ việc sự cố, tai nạn điện phải lập đầy đủ hồ sơ và lưu lại tránh trường hợp khi có khiếu kiện, yêu cầu từ cơ quan pháp luật nhưng không có hồ sơ để đối chứng. 
Mai Hoa/Icon.com.vn