Điện lực Buôn Hồ (Đắk Lắk): Giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống

Thứ ba, 10/09/2019 09:33:35

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) về gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Điện lực Buôn Hồ (Đắk Lắk) đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tiêu chí số 4 về điện tại các xã trên địa bàn TX. Buôn Hồ và huyện Krông Búk, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.
tr2d.jpg
Điện lực Buôn Hồ nâng cấp lưới điện cao áp.

Chung tay xây dựng nông thôn mới
 
Thời gian qua, Điện lực Buôn Hồ đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ về mục đích, ý nghĩa của Chương trình XDNTM, đồng thời gắn nhiệm vụ đó với thực hiện kế hoạch của từng tháng, quý. Mỗi cán bộ, nhân viên xây dựng cho mình kế hoạch phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt công việc, cùng nỗ lực chung tay thực hiện chủ trương lớn này.
 
Đóng góp của Điện lực Buôn Hồ trong thực hiện tiêu chí về điện trong bộ tiêu chí NTM đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Các xã đạt tiêu chí về điện (10/12 xã) đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc đưa điện về nông thôn giúp bà con tiếp cận khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần làm tăng sản lượng cây trồng - vật nuôi. Người dân đều phấn khởi vì được sử dụng điện chất lượng và an toàn. Đồng thời đẩy mạnh được việc đưa các trang thiết bị hiện đại vào sử dụng, qua đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
 
Đến thời điểm này, TX. Buôn Hồ đã có 4/5 xã đạt chuẩn NTM; còn 1 xã chưa đạt là Ea Đrông, tiêu chí điện đạt trên 98%. Tại huyện Krông Búk có 2 xã đạt chuẩn NTM (Pơng Đrang và Chư Kbô); 5 xã chưa đạt chuẩn, trong đó Ea Sin là xã khó khăn nên tiêu chí về điện cũng chưa đạt.
 
Thời gian tới, Điện lực Buôn Hồ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, gắn với nội dung tiêu chí về điện trong XDNTM, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, chung tay cùng TX. Buôn Hồ và huyện Krông Búk sớm hoàn thành các tiêu chí NTM trên địa bàn.
 
Đẩy mạnh kinh doanh và an toàn lưới điện
 
Điện lực Buôn Hồ quản lý hai địa giới hành chính gồm TX. Buôn Hồ (7 phường, 5 xã), huyện Krông Búk (gồm 7 xã). Với tổng đường dây trung áp 22kV hơn 387,495 km; trạm biến phụ tải 467 trạm với tổng dung lượng 100.447,5 kVA; đường dây hạ áp 0,4 kV gần 605,636 km; số lượng khách hàng đến hết tháng 6/2019 là 51.056.
 
Sản lượng điện thương phẩm đơn vị thực hiện năm 2018 là 107,301 triệu kWh, so với cùng kỳ đạt 101,62%; tỷ lệ tổn thất điện năng 4,13%, giảm 0,55%; giá điện bình quân 1.728 đồng/kwh. Kết quả 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện thương phẩm đạt 71,82 triệu kWh, đạt 110,96%; tỷ lệ tổn thất điện năng 3,85%; giá bán điện bình quân 1.793 đồng/kWh.
 
Những năm gần đây, công tác bảo đảm an toàn từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, đạt yêu cầu về chất lượng điện năng. Quản lý sát việc vận hành đường dây và trạm biến áp, theo dõi để xử lý kịp thời những hư hỏng, sự cố cục bộ, không để xảy ra sự cố trên toàn bộ hệ thống.
 
Công tác bảo vệ hành lang lưới điện thường xuyên được quan tâm thông qua việc giải quyết kịp thời các vụ vi phạm hành lang. Do vậy, Điện lực Buôn Hồ luôn đạt các chỉ tiêu vận hành được giao hàng tháng, trong nhiều năm, đơn vị luôn được Công ty Điện lực Đắk Lắk đánh giá cao về công tác quản lý kỹ thuật và an toàn bảo hộ lao động.
Theo: Kinh tế nông thôn