PC Bình Dương: Thực hiện tiết kiệm điện đạt 172 triệu kWh trong 8 tháng đầu năm

Thứ hai, 16/09/2019 16:15:08

Trong tháng 8-2019, Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện sản lượng điện thương phẩm 1 tỷ 197 triệu kWh, tính chung trong 8 tháng năm 2019 là 8 tỷ 876 triệu kWh, đạt 63,08% so với kế hoạch, tăng 9,92% so với cùng kỳ năm 2018;

Ảnh minh họa.

Trong đó sản lượng điện thương phẩm đến cấp điện áp 22kV đạt 8 tỷ 007 triệu kWh, tăng 8,13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 8 tháng, sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp tăng 8,22% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 77,02%.
 
Trong tháng 8-2019, công ty thực hiện tiết kiệm điện là 26 triệu kWh, tính chung trong 8 tháng năm 2019 là 172 triệu kWh, đạt 81,5% kế hoạch năm, đạt tỷ lệ 1,9% sản lượng điện thương phẩm.

Về độ tin cậy cung cấp điện, 8 tháng năm 2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 172,3/201,1 phút (thực hiện/ kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,0684/1,0333 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,052/2,973 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).

Theo: Báo Bình Dương