Điện lực Tiền Hải (PC Thái Bình): Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 18/09/2019 16:24:07

Thời gian qua, bên cạnh việc hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh, Điện lực Tiền Hải còn luôn quan tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần để Tiền Hải sớm đạt mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm nay.
 
Ông Vũ Huy Hà, Giám đốc Điện lực Tiền Hải cho biết: Điện là một trong 19 tiêu chí xây dựng NTM đồng thời cũng là kết cấu hạ tầng quan trọng, hỗ trợ và thúc đẩy hoàn thiện các tiêu chí khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện, nâng cao đời sống người dân. Chính vì vậy, việc phát triển hệ thống lưới điện nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Điện lực Tiền Hải tập trung triển khai trong thời gian qua. 
 
Theo đó, Điện lực Tiền Hải đã đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, nhân viên nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa phong trào xây dựng NTM gắn với thực hiện kế hoạch của đơn vị từng tháng, từng quý. Mỗi cán bộ, nhân viên phải xây dựng kế hoạch phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt công việc, chung tay thực hiện chủ trương lớn này. Với sự nỗ lực, chủ động thực hiện các giải pháp xây dựng NTM, Điện lực Tiền Hải đã phối hợp với các cấp, ngành tập trung nguồn lực đầu tư sửa chữa, xây dựng mới các công trình điện. Vì vậy, nhiều năm qua, các xã phấn đấu về đích NTM đều được Điện lực Tiền Hải tập trung đôn đốc hoàn thành tiêu chí số 4. Đến nay, 34 xã đã về đích NTM, 2 xã phấn đấu xây dựng NTM nâng cao và Tiền Hải phấn đấu trở thành huyện NTM trong năm nay.
 
Hệ thống điện trên địa bàn huyện Tiền Hải có tổng số 1.401,21km; 498 trạm biến áp; 81.796 công tơ; tổng số khách hàng mua điện 81.512 hộ. Hàng năm, Điện lực Tiền Hải đều được cấp trên hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng các công trình, cải tạo, sửa chữa, nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp nông thôn và bảo đảm khoảng cách an toàn; phát quang hành lang lưới điện, lắp đặt mới công tơ đo đếm điện năng... Từ đó, chất lượng dịch vụ cung cấp điện ở nông thôn đã có chuyển biến rõ rệt, tạo động lực quan trọng cho phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Trong năm 2019 có các công trình đầu tư lớn chống quá tải đường dây 10kV lộ 973 trung gian Nam Thanh; xây dựng xuất tuyến 22kV chống quá tải cho lộ 975A36; thực hiện cấy trạm tại các xã Vân Trường, Tây Tiến, Đông Trà, Đông Phong, thị trấn Tiền Hải bảo đảm cung cấp điện sinh hoạt ổn định tại các địa phương trên; lắp Recloser trung áp tại vị trí 19 trục lộ 372A36 và vị trí 16 trục lộ 971 trạm trung gian Nam Thanh... 
 
Đặc biệt, thời gian qua, công trình đường dây, máy biến áp T2, trạm biến áp 110kV Tiền Hải được khởi công từ tháng 12/2018 với tổng mức đầu tư 203,6 tỷ đồng. Với quyết tâm của chủ đầu tư, sau 9 tháng thi công công trình đi vào hoạt động, góp phần phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện Tiền Hải; đáp ứng nhu cầu phụ tải và nâng cao việc cấp điện hỗ trợ cho khu vực Kiến Xương, Thái Thụy. 
 
Với việc đóng điện vận hành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Tiền Hải, Thái Bình sẽ đáp ứng công suất cung cấp cho các phụ tải ngày càng tăng trong khu vực và các vùng lân cận, bảo đảm nhu cầu truyền tải điện năng và nâng cao hiệu quả truyền tải tối đa công suất các mạch vòng trung áp giữa các trạm biến áp 110kV. 
 
Ngoài ra, công tác chăm sóc khách hàng cũng được Điện lực Tiền Hải chú trọng. Đơn vị đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, gửi tin nhắn đến khách hàng khi có thông báo nộp tiền điện, kế hoạch cắt điện, giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng điện... Công tác an sinh xã hội cũng được đơn vị đẩy mạnh với việc triển khai chương trình cấp phát, đổi bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact tiết kiệm; lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện cho hộ nghèo, hệ thống chiếu sáng đường quê.
Theo: Báo Thái Bình