Đóng điện đưa vào vận hành trạm 110kV Hữu Lũng

Thứ tư, 02/10/2019 16:23:12

Công ty Điện lực Lạng Sơn vừa tổ chức đóng điện và nhận bàn giao quản lý vận hành các thiết bị thuộc công trình “Đường dây và trạm biến áp 110kV Hữu Lũng” tỉnh Lạng Sơn.
 
Đóng điện thành công công trình “Đường dây và trạm biến áp 110kV Hữu Lũng”.
 
Công trình bao gồm 1,6km đường dây 110kV được xây dựng mới, 01 máy biến áp công suất 40.000 kVA; xây dựng mới trạm điều khiển bằng máy tính theo tiêu chí không người trực. Các nội dung thi công của dự án, các thiết bị của Trạm biến áp 110kV Hữu Lũng được Hội đồng đóng điện xác nhận  đủ điều kiện mang điện và được đóng điện vào lúc 20H15’ ngày 28/09.
 
Sau khi đóng điện đưa vào vận hành sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng nói riêng. Bên cạnh đó, trạm biến áp 110kV vận hành góp phần chống quá tải lưới điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng sự tăng trưởng phụ tải và góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đây cũng là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc và 65 năm Ngày truyển thống ngành Điện lực Việt Nam.
Theo: NPC