PC Bắc Ninh: Sản lượng điện thương phẩm trong quý III đạt gần 2 tỷ kWh

Thứ ba, 15/10/2019 09:53:31

Trong quý III năm 2019, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) đã thực hiện tốt việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt cũng như các hoạt động văn hóa, xã hội của nhân dân địa phương.

Công ty Điện lực Bắc Ninh luôn nỗ lực bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
 
Theo thông tin từ Công ty Điện lực Bắc Ninh, trong quý III, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 1.983,35 triệu kWh, tăng 9,49 % so với cùng kỳ năm trước; trong đó, Công nghiệp - Xây dựng chiếm 79,14 %, tăng 7,53 % so với cùng kỳ.
 
Sản lượng điện nhận bình quân ngày là 21,963 triệu kWh; sản lượng ngày lớn nhất là 25,220 triệu kWh (ngày 13/8/2019). Độ ổn định cung cấp điện theo các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI đều đạt và vượt kế hoạch được giao.
 
Trong quý, cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch giao. Công ty đã gửi 1.826 triệu tin nhắn thông báo đến các khách hàng, xử lý và giải quyết 19.912 phiếu yêu cầu của khách hàng sử dụng điện, phát triển khách hàng mới được 4.464 trường hợp, chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện dưới 7 ngày. Các đơn vị trong Công ty thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục giải quyết các yêu cầu dịch vụ của khách hàng.
 
Công ty đã làm việc và ký thỏa thuận với 507 doanh nghiệp tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR) với công suất dự kiến điều chỉnh là 27 MW. Tính đến hết tháng 9/2019, toàn Công ty có 43 khách hàng đã lắp đặt điện pin mặt trời áp mái với công suất lắp đặt 236,46 kWp; sản lượng điện phát lên lưới trong quý đạt 27.543 kWh.
 
Trong quý, Công ty đã triển khai khởi công mới được 01 dự án xây dựng, cải tạo lưới điện. Nghiệm thu hoàn thành và đóng điện đối với 01 dự án, kịp thời đưa vào khai thác để phát huy hiệu quả đầu tư. Lũy kế từ đầu năm đã khởi công được 41 dự án, nghiệm thu đóng điện được 51 dự án, trong đó có 10 dự án của năm 2018 chuyển tiếp sang.
 
Những tháng cuối năm, Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh việc vận động, khuyến khích khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Thực hiện tốt công tác đầu tư, nâng cao chất lượng lưới điện, tăng cường các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Theo: Báo Bắc Ninh