Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa: Điện thương phẩm đạt hơn 1,1 tỷ kWh

Thứ sáu, 31/07/2020 08:55:37

Ngày 30-7, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019.
 

PC Khánh Hòa nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua do UBND tỉnh tặng.
 
Theo báo cáo, đến tháng 6, điện thương phẩm của công ty đạt hơn 1,1 tỷ kWh, bằng 40,9% kế hoạch năm 2020. Các điện lực trực thuộc đã thống kê lại các trạm biến áp nhóm 1 và lập phương án giảm tổn thất điện năng chi tiết cho các trạm biến áp đang có tổn thất cao trên 3,7%.  6 tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 127 sự cố điện (giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm 2019). Công ty đã phát triển điện mặt trời áp mái với  469 khách hàng, công suất lắp đặt 8,35MWp, đạt hơn 27,84% so với kế hoạch. Tổng số khách hàng lắp điện mặt trời áp mái đến hết tháng 6 đạt 1.197 khách hàng, tổng công suất lắp đặt 33,87MWp.
 
6 tháng cuối năm, PC Khánh Hòa tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); đảm bảo cung ứng đủ điện, an toàn, ổn định cho nhu cầu sinh hoạt, phát triển sản xuất của nhân dân, đặc biệt đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm tổ chức đại hội đảng các cấp. Công ty phấn đấu tăng điện thương phẩm 7,2% so với năm 2019; tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới bằng hoặc thấp hơn 4,05%; tăng độ tin cậy cung cấp điện và đạt tổng lợi nhuận trước thuế hơn 50 tỷ đồng.

Link gốc
Theo: Báo Khánh Hòa