TP HCM: Bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định dịp Lễ Quốc khánh 2-9

Thứ tư, 26/08/2020 14:11:31

Tổng công ty Điện lực TP HCM không thực hiện các công tác trên lưới có cắt điện từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 2-9, trừ khi có sự cố hoặc yêu cầu đặc biệt khác.
Các công tác trên lưới có cắt điện trong ngày 2-9 chỉ thực hiện trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt.
 
Tổng Công ty Điện lực TP HCM vừa chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai đầy đủ phương án và kế hoạch dự phòng nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ nhân dân trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9. 
 
Theo đó, các công ty điện lực không thực hiện công tác trên lưới có cắt điện từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 2-9, trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc yêu cầu đặc biệt khác.
 
Các công ty Điện lực khu vực, công ty lưới điện cao thế đã lập phương án bảo đảm cung cấp điện cho ngày Lễ Quốc khánh, đặc biệt tại những địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn TP.
 
Tổng công ty cũng yêu cầu tăng cường trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ tại đơn vị trong ngày Lễ. Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra và tái lập điện trong thời gian sớm nhất. 
 
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 
Theo: EVNHCMC