PC Hưng Yên: Chủ động các phương án bảo đảm cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Thứ hai, 19/10/2020 16:02:00

Công ty Điện lực (PC) Hưng Yên đã lập phương án bảo đảm điện với mục tiêu cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế chủ động các giải pháp cấp điện phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh
 
Đồng thời chuẩn bị tốt các nguồn điện dự phòng; xử lý nhanh, kịp thời cấp điện trở lại trong trường hợp xảy ra sự cố làm gián đoạn cung cấp điện.
 
Cùng với các phương án, giải pháp triển khai thực hiện, Công ty Điện lực Hưng Yên đã triển khai các phương án cụ thể và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc công ty. Trong đó, Trung tâm Điều khiển xa: Duy trì vận hành lưới điện theo kết dây cơ bản; bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ đại hội. Duy trì kết dây lưới điện 22kV khu vực thành phố Hưng Yên. Trong trường hợp xảy ra sự cố nguồn điện lưới, Trung tâm điều khiển xa và Điện lực thành phố Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Hội nghị tỉnh, các cơ quan và đơn vị liên quan nhanh chóng cấp điện trở lại từ máy phát điện đồng thời phối hợp xử lý nhanh sự cố.  Phối hợp chặt chẽ với các điện lực trực thuộc để bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục tại các địa điểm phục vụ đại hội. Bố trí trực vận hành lưới điện tại điện lực; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý nhanh khi xảy ra sự cố lưới điện. Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hưng Yên: Tăng cường kiểm tra vận hành bảo đảm trạm biến áp 110kV và các thiết bị tại Trạm biến áp 110kV Hưng Yên, Trạm biến áp 110kV Phố Cao vận hành ổn định, cấp điện an toàn, liên tục đối với các phụ tải trên địa bàn tỉnh trong các ngày diễn ra đại hội.

Đặc biệt lưu ý bảo đảm điện tại Trạm biến áp 110kV Hưng Yên và các đường dây 479, 472, 474 E28.7 trực tiếp cấp điện phục vụ đại hội. Bố trí trực vận hành 24/24h tại Trạm biến áp 110kV Hưng Yên, trực giám sát vận hành tại Trạm biến áp 110kV Phố Cao.
 
Ông Phạm Minh Đảng, Giám đốc Điện lực thành phố Hưng Yên cho biết: Để nguồn điện được ổn định phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, các cán bộ, công nhân của đơn vị đã tập trung cao độ công tác đầu tư, sửa chữa, đến nay đã sẵn sàng mọi phương án bảo đảm cấp điện ổn định, liên tục. Điện lực đã xây dựng các phương án, giải pháp thực hiện như: Sử dụng camera ảnh nhiệt, thiết bị đo phóng điện cục bộ kiểm tra lưới điện, xử lý khiếm khuyết các đường dây, thiết bị, trạm biến áp, lưới điện hạ áp… thuộc các lộ 472, 474, 479 sau trạm 110kV Hưng Yên để ngăn ngừa sự cố lưới điện.

Điện lực thành phố đã hoàn thành kiểm tra vận hành các trạm biến áp cấp điện phục vụ đại hội. Phối hợp với Trung tâm Hội nghị tỉnh kiểm tra và chạy thử máy phát điện 750 kVA của Trung tâm Hội nghị tỉnh bảo đảm máy phát điện đủ nhiên liệu và chạy cấp điện trực tiếp cho Trung tâm Hội nghị tỉnh trong thời gian diễn ra đại hội. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ sở liên quan kiểm tra, chạy thử máy phát điện bảo đảm các máy phát điện dự phòng 150 kVA tại Trụ sở Tỉnh ủy, 400 kVA tại Trụ sở UBND tỉnh và máy phát điện của các đơn vị phục vụ đại hội có đủ nhiên liệu và sẵn sàng cấp điện phục vụ công tác hậu cần của đại hội trong trường hợp mất điện lưới.

Phối hợp với Trung tâm Điều khiển xa, Điện lực Kim Động lập chi tiết phương án huy động các máy phát điện 250 kVA, 100 kVA của Công ty Điện lực Hưng Yên để sẵn sàng đấu nối, cấp điện trở lại tại các địa điểm bảo đảm điện trong trường hợp mất nguồn điện lưới. Bố trí các nhân viên trực cấp điện tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thời gian diễn ra đại hội. Bố trí tối thiểu 6 người trực vận hành lưới điện tại điện lực; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý nhanh khi xảy ra sự cố lưới điện.

Link gốc
Theo: Báo Hưng Yên