PC Hải Phòng: Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ họp trực tuyến qua cầu truyền hình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14

Thứ sáu, 23/10/2020 10:14:12

Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ họp trực tuyến qua cầu truyền hình kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa 14 tại Hải Phòng, Điện lực Hồng Bàng - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng xây dựng án cấp điện ưu tiên từ 20-10 đến 28-10.
Các đơn vị Điện lực chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực để đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ kỳ họp trực tuyến kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa 14 tại điểm cầu Hải Phòng.
 
Đồng thời, Công ty cũng đã xây dựng phương án xử lý sự cố lưới điện, đặc biệt ở khu vực quan trọng diễn ra sự kiện tại trụ sở đoàn Đại biểu Quốc hội số 22 Hồ Xuân Hương.
 
Theo đó, để triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật an toàn đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công, tập hợp báo cáo của các đơn vị, giải quyết hoặc tham mưu Giám đốc biện pháp khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết; lập dự toán dự phòng các vật tư cần thiết phục vụ công tác khắc phục xử lý sự cố.
 
Cùng với đó, Trung tâm Điều độ C1 kết hợp với Trung tâm Điều độ B2 lập phương án vận hành tối ưu, bảo đảm cấp điện ổn định, chuyển nguồn linh hoạt cho các địa điểm quan trọng.
 
Đội đường dây và trạm kiểm tra các Trạm biến áp thuộc Điện lực Hồng Bàng, kiểm tra các đường dây nổi, cáp ngầm 22kV lộ 480E2.2+477E2.6 theo phân cấp. Đồng thời, kiểm tra đo công suất trạm biến áp Hồ Xuân Hương, đảm bảo máy biến áp vận hành không quá tải,…
 
Các ca trực thực hiện nghiêm túc, xử lý sự cố nhanh, đúng quy trình, báo cáo kịp thời về tình hình cấp điện trong ca trực và diễn biến sự cố nếu có.

Link gốc
Theo: ANHP