EVNHCMC: Triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp điện năm 2021

Thứ sáu, 08/01/2021 16:00:56

Năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã ban hành một số giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ cho các hoạt động sản xuất, thương mại – dịch vụ và sinh hoạt cho khách hàng.

EVNHCMC: Triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp điện năm 2021.

 
Cũng như đảm bảo cung cấp điện cho các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội quan trọng...
 
Nhằm đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô 2021, Tổng công ty thực hiện theo các kịch bản vận hành lưới điện ở mức tăng trưởng phụ tải 10% và dự phòng ở mức tăng trưởng cao là 15%; trong đó, có đề ra danh mục các công trình xây dựng mới, cải tạo và hoàn thiện lưới điện phân phối cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô 2021.
 
Đối với các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, Tổng công ty đã lập kế hoạch công tác năm có tính toán đến chỉ số SAIFI (số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối), SAIDI (thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối), không cắt điện đối với lưới điện thuộc các công trình trong thời gian 3 năm kể từ ngày đưa vào vận hành.
 
Trong đó, hoàn tất các công tác sửa chữa bảo trì lưới điện có gián đoạn cung cấp điện trước 31/3/2021, không cắt điện công tác trong các tháng mùa khô, áp dụng triệt để các giải pháp thi công không gây mất điện khách hàng (live-line, vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao, đóng kết mạch vòng, sử dụng máy phát, máy biến thế lưu động).
 
Trường hợp thiếu nguồn và công suất, EVNHCMC đã lập các kịch bản chi tiết theo tuyến dây, khách hàng và theo công suất, sản lượng thực tế để điều hành và phân phối điện trong điều kiện thiếu 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 15% sản lượng và công suất hệ thống.
 
Tổng công ty đã triển khai diễn tập kịch bản vận hành lưới điện trong trường hợp mất điện các khu vực quan trọng. Trong đó, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho các cơ quan trọng yếu, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
 
EVNHCMC tập trung đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư xây dựng lưới điện, các công trình đầu tư xây dựn kiện toàn kết cấu lưới điện trung, hạ thế theo các tiêu chí tối ưu về hệ số mang tải, bán kính cấp điện, số lượng khách hàng/tuyến dây/trạm của Tổng công ty.

Link gốc
Theo: TH&CL