PC Hải Dương: Giảm hơn 53,7 tỷ đồng tiền điện đợt 2 cho khách hàng ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ tư, 13/01/2021 16:12:00

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đã giảm giá điện, tiền điện trong 3 tháng 10, 11 và 12.2020 cho 533.577 khách hàng với tổng số tiền hơn 53,7 tỷ đồng.
Số tiền hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện được hoàn trả trong hóa đơn tiền điện năm 2020

Nhằm chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đã giảm giá điện, tiền điện trong 3 tháng 10, 11 và 12.2020 cho 533.577 khách hàng với tổng số tiền hơn 53,7 tỷ đồng. TP Hải Dương có nhiều khách hàng được giảm giá điện, tiền điện nhất tỉnh với 81.145 khách hàng, tổng số tiền hơn 10,6 tỷ đồng. 
 
Việc hỗ trợ này được thực hiện theo Nghị quyết số 180 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng. Ngành điện giảm giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông. Thực hiện giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid-19. 
 
Trước đó, trong đợt 1 (các tháng 3, 4 và 5.2020), công ty đã giảm tiền điện cho 564.427 khách hàng với số tiền hơn 260 tỷ đồng. 
Theo: Báo Hải Dương