Ảnh hưởng COVID-19, điện thương phẩm của Hà Tĩnh vẫn tăng trưởng khá

Thứ ba, 27/07/2021 17:52:05

Sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay đã đạt 675,339 triệu kWh, tăng 6,57% so với cùng kỳ năm 2020.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tập trung đầu tư lưới để nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện.
 
Từ đầu năm lại nay, Hà Tĩnh tiếp tục phải chịu tác động xấu của dịch bệnh COVID-19, song với nhiều giải pháp được triển khai như: chú trọng phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng và tập trung đầu tư lưới để nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện nên sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn có sự tăng trưởng khá.
 
Theo Phòng Kinh doanh - Công ty Điện lực Hà Tĩnh, tính từ đầu năm đến thời điểm này, sản lượng điện thương phẩm đạt 675,339 triệu kWh, tăng 6,57% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 57,23% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao năm 2021.
 
Trong đó, thành phần nông - lâm - ngư nghiệp tăng 4,67%, công nghiệp - xây dựng tăng 23,52%, thương nghiệp dịch vụ tăng 4,65%, quản lý tiêu dùng tăng 62,50% và hoạt động khác tăng 4,66%.
 
Được biết, năm 2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu đạt 1.180,06 triệu kWh điện.
 
Trong đó, thành phần cao nhất là quản lý tiêu dùng ước đạt 732,01 triệu kWh, tiếp đến là công nghiệp - xây dựng ước đạt 281,22 triệu kWh, thương nghiệp – dịch vụ ước đạt trên 57,65 triệu kWh.
 
Ngoài ra, thành phần nông lâm ngư nghiệp ước đạt trên 52,36 triệu kWh và hoạt động khác ước đạt trên 56,82 triệu kWh.
Theo: Báo Hà Tĩnh