PC Thanh Hóa tăng cường kiểm tra công tác kinh doanh bán điện

Thứ sáu, 26/11/2021 10:56:16

Để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khách hàng vi phạm về giá bán và trộm cắp điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã xây dựng chuyên đề tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trong công tác kinh doanh bán điện.
 
Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra sử dụng điện của các khách hàng mua điện sinh hoạt.
 
Theo đó, với quản lý giá bán điện, công ty đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) Điện lực, công tác kiểm soát, phê duyệt tăng giảm số khách hàng mua điện sinh hoạt và mục đích khác sau các trạm biến áp công cộng (TBACC) thuộc địa bàn Điện lực bán lẻ để kê khai điện năng sử dụng, áp giá bán điện… Đồng thời lựa chọn khách hàng ngẫu nhiên để kiểm tra thực tế ngoài hiện trường, so sánh với hồ sơ áp giá quản lý của đơn vị.
 
Đối với tổn thất chú trọng đến kiểm tra kế hoạch, tần suất, hiệu quả về công tác kiểm tra ngày, đêm tại các đường dây trung, hạ áp sau các TBACC, khoanh vùng, lựa chọn khu vực có tổn thất cao và đối tượng khách hàng có nguy cơ về trộm cắp. Phối hợp cùng chính quyền và công an địa phương tuyên truyền và xử lý tình trạng vi phạm sử dụng điện trên địa bàn. Bên cạnh đó, rà soát lại toàn bộ hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đợt 3, 4 và 5, kết hợp kiểm tra hiện trường chất lượng, hiệu quả công tác lắp đặt công tơ điện tử đo xa tự động theo kế hoạch đã thực hiện từ Quý 4 năm 2020 đến thời điểm hiện tại. Kiểm tra, phúc tra xác xuất nguyên nhân khách hàng ≥6 tháng không phát sinh sản lượng trong tổng số khách hàng Điện lực báo cáo Công ty.
 
Trước một số thực trạng còn tồn tại qua kiểm tra chuyên đề, công ty đã yêu cầu các đơn vị tập trung đưa ra giải pháp khắc phục, trọng tâm vào công tác sắp xếp mô hình tổ chức hoạt động các phòng, đội, tổ trực thuộc theo Quyết định số 220/QĐ-EVN ngày 30/11/2015 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; mô hình tổ chức thực hiện trong việc thay thế công tơ điện tử cũng như thay thế công tơ định kỳ. Bổ sung kịp thời các quyết định, quy định và xây dựng kế hoạch thực hiện để công tác kiểm tra giám sát phát huy hiệu quả.
 
Dựa trên thực tế, đơn vị kiểm soát lại hồ sơ hợp đồng mua bán điện, thông tin trên CMIS tại các điểm đo để áp đúng đối tượng, đảm bảo trong công tác cân đảo pha. Căn cứ đặc thù từng khu vực, kết quả tổng hợp để phân tích tổn thất điện năng từng lộ đường dây, trạm biến áp, đặc biệt ở những điểm có tổn thất cao hơn so với cùng kỳ, biến động (1% ÷ 2%)/tháng. Tập trung lắp nắp bọc công tơ đối với công tơ chưa có nắp bọc trên lưới, thực hiện niêm phong bọc và hộp công tơ, phúc tra chốt số tại các tổ dịch vụ điện để chấn chỉnh kịp thời đảm bảo ghi đúng, ghi đủ theo quy định; tăng cường kiểm tra chống tổn thất thương mại, khắc phục triệt để tồn tại, thực hiện truy thu…
 
 
Theo: Báo Thanh Hóa