PC Vĩnh Phúc: Đảm bảo cấp điện phục vụ bơm nước vụ Đông Xuân 2021 - 2022

Thứ bảy, 15/01/2022 15:00:15

Để đảm bảo cấp điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã xây dựng phương án ưu tiên cấp điện an toàn liên tục cho các trạm bơm lấy nước đổ ải, gieo cấy đúng khung thời vụ.
 
Công nhân Điện lực Vĩnh Tường kiểm tra trạm biến áp, đường dây đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm.
 
Đồng thời chủ động làm việc với các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thống nhất kế hoạch và lịch bơm cụ thể của các trạm bơm, đặc biệt, trong thời gian các hồ thủy điện xả nước.
 
Mặt khác, chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, phương tiện thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.
 
Công ty cũng duy trì thông tin, liên lạc giữa trực Trung tâm điều khiển xa Vĩnh Phúc, các điểm trực vận hành và lãnh đạo Công ty Điện lực để kịp thời điều chỉnh phương án cấp điện khi xảy ra sự cố hoặc tình huống bất khả kháng; Đề nghị Sở NN&PTNT chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi tích cực thực hiện nạo vét cửa cống, kênh dẫn, chủ động bơm sớm, trữ nước vào ao, đầm, vùng trũng thấp và các kênh dẫn từ các nguồn nước sẵn có ở sông, ngòi; Theo dõi sát nguồn nước trong thời gian xả nước tập trung để bơm nước vào hệ thống thủy nông, sử dụng có hiệu quả nguồn nước, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước đổ ải và tưới dưỡng cho cây trồng vụ Đông Xuân 2021- 2022.
 
Theo: Báo Vĩnh Phúc