PC Long An nỗ lực giảm tổn thất điện năng

Thứ hai, 17/01/2022 10:03:18

Trong những năm qua, Công ty Điện lực (PC) Long An đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp để góp phần mang lại hiệu quả cao trong thực hiện chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng sử dụng điện.
PC Long An nỗ lực giảm tổn thất điện năng.
 
Đối với ngành điện, giảm tổn thất điện năng là tiêu chí cơ bản để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
 
Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty Điện lực Long An đã thực hiện tốt công tác điều hành, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp trong công tác giảm Tổn thất điện năng. Kết quả, năm 2021 Công ty thực hiện chỉ tiêu Tổn thất điện năng đạt 3,28%, đạt kế hoạch Tổng công ty giao.

Đồng thời, thực hiện tốt vai trò chính bảo đảm cấp điện phục vụ, đầu tư phát triển lưới điện, bảo đảm điện sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, cấp điện đầy đủ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đầu tư lưới điện vùng sâu, vùng xa, điện phục vụ tiêu chí nông thôn mới.
 
Xác định giảm tổn thất điện năng là chỉ tiêu rất khó thực hiện, khi nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo chống quá tải hệ thống lưới điện còn hạn chế, năm 2022, Công ty Điện lực Long An tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động; triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về điện thương phẩm, chỉ tiêu về tổn thất điện năng; Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng đầy đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển của địa phương.
Theo: Đài PTTH Long An