Năm 2021 điện thương phẩm của PC Quảng Ngãi tăng 31,71%

Thứ hai, 17/01/2022 14:30:20

Tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022, tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, ông Lê Hoàng Anh Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty cho biết, đến cuối năm 2021, điện thương phẩm Công ty thực hiện 2.258 triệu kWh, tăng 31,71% so với năm 2020. 
Ông Lê Hoàng Anh Dũng – Giám đốc PC Quảng Ngãi báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch năm 2022.
 
Tổn thất điện năng thực hiện 2,37%, giảm 0,62% so cùng kỳ (2,99%), thấp hơn 0,28% so kế hoạch. Chỉ tiêu SAIDI thực hiện 225,34 phút, suất sự cố lưới điện giảm so với năm 2020 và đạt kế hoạch; Giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt 99,95% so với kế hoạch; Tồn kho giảm sâu, thực hiện 67,95% so với kế hoạch. Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành đầu tư cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn tiếp nhận cho 65 xã với giá trị đầu tư 210 tỷ đồng. 
 
Ông Lê Hoàng Anh Dũng - Giám đốc PC Quảng Ngãi cho biết sẽ đề ra các chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; kêu gọi toàn thể CBCNV nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, kỷ cương trách nhiệm trong công việc, phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.
Kiều Trinh