PC Vĩnh Phúc tiếp tục “bứt phá” trong tình hình mới

Thứ sáu, 21/01/2022 10:29:00

Kết thúc năm 2021 nhiều sóng gió do đại dịch Covid-19 mang lại nhưng Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) đã hoành thành tốt mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số, kết quả này đã giúp công ty tự tin bước vào năm 2022 với tâm thế tràn đầy hứng khởi.

PC Vĩnh Phúc tiếp tục “bứt phá” trong tình hình mới.

Năm 2021, PC Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Vượt qua mọi khó khăn, công ty đã hoàn tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao.
 
Theo đó, công ty đã nỗ lực tập trung, đưa ra các giải pháp linh hoạt, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép "Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế” và triển khai các nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.
 
Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hết năm 2021, tổng sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đạt 3.616,01 Tr.kWh, tăng 11,25% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 100,44% so với kế hoạch. Tổn thất điện năng duy trì, công tác dịch vụ khách hàng tiếp tục được nâng cao, chỉ số tiếp cận điện năng được duy trì, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. Trong đó, tổn thất điện năng năm 2021 của công ty đạt 2,70% thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,01%.
 
Công tác dịch vụ khách hàng tiếp tục được đánh giá cao. Theo đó, trong năm 2021 công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 8.072 khách hàng trong đó: 2.518 khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn với thời gian 1,92 ngày; 3.177 khách hàng khu vực nông thôn với thời gian 2,13 ngày; 2.377 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt với thời gian trung bình 2,05 ngày.
 
Để hỗ trợ các khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19 đem lại, thực hiện chủ trương của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công ty đã thực hiện giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện với tổng số khách hàng 326 khách hàng/cơ sở với tổng số tiền hỗ trợ giảm giá là 13,98 tỷ đồng.
 
PC Vĩnh Phúc tiếp tục “bứt phá” trong tình hình mới

Bên cạnh đó, công tác thu tiền điện không sử dụng tiền mặt tiếp tục được công ty triển khai, tỷ lệ thu qua ngân hàng và các tổ chức trung gian (TCTG) đạt 75,68% trong đó thanh toán tự động qua ngân hàng đạt 37,97%, thanh toán qua các TCTG là 37,71%. Cán bộ công nhân viên trong công ty thanh toán tiền điện qua ngân hàng đạt 100%.
 
Thực hiện chủ đề năm 2021, công ty đã thành thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động SXKD và Kế hoạch chuyển đổi số của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2022. Trong đó, tập trung đào tạo nhận thức và truyền thông về chuyển đổi số; lập chuyên mục “Chuyển đổi số” trên website của công ty và thường xuyên thực hiện các phóng sự, tin, bài để truyền thông; củng cố, xây dựng hạ tầng CNTT và an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số; vận hành ổn định các trung tâm điều khiển xa (hiện 8/8 TBA 110kV đã được kết nối về TTĐKX), triển khai kết nối toàn bộ các thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp và phát triển hệ thống SCADA/DMS giám sát, điều khiển lưới điện trung áp của công ty.
 
Công tác đầu tư xây dựng, trong năm 2021 tiếp tục là điểm “nhấn” của công ty, trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội, công ty đã hoàn thành kịp thời các công trình, dự án đầu tư xây dựng mới. Cụ thể, công ty thực hiện xây dựng mới 180 TBA, nâng công suất 38 TBA (trong đó có 124 TBA bán lẻ - tổng công suất 40.010 kVA; 94 TBA bán tổng – tổng công suất 33.120 kVA); xây dựng mới và cải tạo 145,467km đường dây trung, hạ thế. Công tác giải ngân, quyết toán trong năm 2021 đều đạt và vượt mức giá trị theo kế hoạch vốn giao. Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án đều được trao đổi với đơn vị liên quan hoặc xin ý kiến chỉ đạo để xử lý kịp thời, không xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư và sau khi hoàn thành đưa sử dụng đều vận hành tốt đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuât kinh doanh của đơn vị, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.
 
Bước sang năm 2022, với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa cung cấp điện năng an toàn, ổn định, vừa đảm bảo chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Link gốc
Theo: Báo Công Thương