PC Lâm Đồng: Nỗ lực vượt khó để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao

Thứ sáu, 05/08/2022 17:45:00

Trong tháng 6 năm 2022, Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
Thành phần điện thương phẩm phụ tải quản lý tiêu dùng dân cư của Công ty chiếm tỷ lệ cao.
 
Theo báo cáo của Công ty Điện lực Lâm Đồng, trong tháng 6/2022, Công ty đã sản xuất được 2,35 triệu kWh, lũy kế là 8,109 triệu kWh, tăng 45,24% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 47,70% so với kế hoạch Tổng công ty giao (17 triệu kWh). Sản điện lượng thương phẩm toàn Công ty thực hiện trong tháng 6/2022 là 138,33 triệu kWh, lũy kế đạt 810,64 triệu kWh, đạt 52,81% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.535 triệu kWh), tăng 8,06% so với cùng kỳ năm 2021 (750,18 triệu kWh).
 
Thành phần điện thương phẩm phụ tải quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỷ lệ cao 47,09% có mức độ tăng trưởng 7,41% so với năm 2021. Thành phần thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng chiếm tỷ lệ 7,09% có tốc độ tăng trưởng cao 21,99% so với năm 2021. 
 
Đối với công tác kinh doanh đến hết tháng 6/2022, Công ty đã tổ chức 109.874 lượt kiểm tra khách hàng, phát hiện 09 vụ vi phạm sử dụng điện với 24.858 kWh truy thu. Thực hiện đến hết tháng 6/2022, Công ty đã thay thế định kỳ 43.154 công tơ; đạt 76,55% kế hoạch giao (56.371 công tơ).
 
Ngoài ra, về công tác đầu tư xây dựng. Năm 2022, Tổng công ty giao kế hoạch vốn đầu tư xây dưng cho Công ty Điện lực Lâm Đồng là 113,304 tỷ đồng, trong đó gồm 11 công trình lưới điện (01 công trình chuyển tiếp, 10 công trình KH 2022); 04 dự án mua sắm vật tư thiết bị, công xa, khác; 01 công trình CNTT; 12 công trình sử dụng vốn vay thương mại; 03 công trình lưới điện 110kV (SPC cấp riêng). Hiện các công trình vốn vay đã thi công xong, các công trình KH 2022 đang triển khai thực hiện. Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 6/2022 là: 13,622/113,304 tỷ đồng; đạt 12,24% kế hoạch Tổng công ty giao.
 
Đồng thời, năm 2022, Tổng công ty giao kế hoạch vốn sửa chữa lớn cho Công ty Điện lực Lâm Đồng với tiến độ thực hiện như sau: Công trình lưới điện 110kV: gồm 05 công trình, hiện đang đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị. Các công trình lưới điện trung hạ thế, kiến trúc, công xa: gồm 19 công trình.

Hiện Công ty đã thi công hoàn tất 03 công trình lưới 22kV và đang chờ nghiệm thu quyết toán, 10 công trình lưới 22kV đang triển khai thi công, 06 công trình kiến trúc và công xa hiện đang triển khai ký kết hợp đồng thi công.

Link gốc
Theo: Tạp chí Công Thương