PC Quảng Nam: Cấp điện ổn định phục vụ các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Thứ hai, 08/08/2022 14:14:12

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022), từ ngày 06 - 07/8/2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã diễn ra nhiều hoạt động, đặc biệt là chương trình lễ kỷ niệm diễn ra tối ngày 06/8/2022 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.
 

Đấu nối máy phát điện dự phòng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.
 
Để góp phần làm nên thành công các sự kiện, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã lập phương thức cấp điện ưu tiên, ổn định và giao cho các Điện lực có liên quan theo dõi công tác cấp điện trong thời gian diễn ra sự kiện. 
 
Trên cơ sở kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Công ty đã giao cho Điện lực Tam Kỳ, Núi Thành, Hiệp Đức, Trà My chủ động làm việc với chính quyền địa phương trên địa bàn quản lý để nắm bắt thông tin về thời gian, địa điểm, nhu cầu cấp điện, phối hợp đảm bảo cấp điện cho các chương trình. 
 
Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi sự kiện này là lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công diễn ra vào đêm ngày 06/8/2022 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Công ty đã yêu cầu Điện lực Tam Kỳ tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị, phát quang hành lang tuyến các đường dây liên quan để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn; thực hiện đấu nối máy phát điện dự phòng; đồng thời, bố trí nhân lực túc trực kiểm tra, kịp thời xử lý các sự cố nếu có.
 
Với sự chủ động cũng như tinh thần trách nhiệm trong công tác cấp điện, PC Quảng Nam đã nỗ lực thực hiện tốt nhất công tác cấp điện ổn định phục vụ các sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.
Minh Thúy