PC Đà Nẵng: 7 tháng đầu năm 2022 đạt 1.656,11 triệu kWh sản lượng điện thương phẩm

Thứ ba, 09/08/2022 17:58:25

7 tháng đầu năm 2022, PC Đà Nẵng đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 

Công nhân PC Đà Nẵng thi công lưới điện trung áp.
 
Đến hết tháng 7 năm 2022, có 357.252 khách hàng sử dụng điện, trong đó khách hàng sinh hoạt có 322.365 khách hàng, khách hàng ngoài sinh hoạt có 34.887 khách hàng. So với cùng kỳ năm 2021, công suất cực đại đạt 545 MW, tăng 8,87%; sản lượng cực đại đạt 11,43 triệu kWh, tăng 14,76%.
 
7 tháng đầu năm 2022 sản lượng điện thương phẩm đạt 1.656,11 triệu kWh, trong đó điện cấp cho nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thực hiện 7,31 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 0,44%; Điện cấp cho công nghiệp, xây dựng thực hiện 612,29 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 36,97%; Điện cấp cho thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng thực hiện 256,21 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 15,47%; Điện cấp cho quản lý và tiêu dùng dân cư thực hiện 690,54 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 41,7%; Điện cấp cho các hoạt động khác thực hiện 89,75 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 5,42%; 33,16 triệu kWh là sản lượng điện tiết kiệm, chiếm tỷ lệ 2,0% điện thương phẩm.
 
Ngoài ra, có 2.517 khách hàng lắp đặt Điện mặt trời mái nhà, tổng công suất 81,67 MWp. Sản lượng phát ngược lên lưới 7 tháng đầu năm 2022 đạt 49,41 triệu kWh.  99,93% là tỷ lệ hóa đơn thanh toán không dùng tiền mặt. 100% khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua Trung tâm CSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ. 100% khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/ App/Zalo/Viber.  
 
Công ty đã thực hiện thủ tục cấp điện trung áp cho 47 công trình có đầu tư đường dây và trạm biến áp. 8.457 khách hàng được cấp điện hạ áp không khảo sát hiện trường trong 7 tháng đầu năm 2022, thời gian cấp điện trung bình đạt 1,35 ngày/công trình, rút ngắn 1/2 ngày so với quy trình cấp điện có khảo sát hiện trường.
 
Trong những tháng cuối năm 2022, PC Đà Nẵng cũng tiếp tục nỗ lực cấp điện an toàn, tin cậy, sẵn sàng các phương án, nguồn lực, tập trung sà soát, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm các sự cố trên lưới điện trung, hạ áp, đảm bảo vận hành lưới điện mùa mưa bão; đồng thời, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa giám sát, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo tiến độ. đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi số, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 EVNCPC giao.
Anh Minh