PC Bình Định: Phát triển mới phụ tải công nghiệp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 20/02/2012 16:48:04

Công ty Điện lực Bình Định đã tạo điều kiện tối đa về vật tư, kỹ thuật cho 8 Điện lực trực thuộc, phát triển mới 191 phụ tải với 202 Trạm biến áp (TBA) từ 6kV - 35kV có tổng dung lượng  56.455KVA.

Trong đó ngoài việc cấp điện cho các cơ sở phục vụ nông nghiệp như hệ thống thủy lợi, nuôi tôm, các khu vực dân cư vùng sâu vùng xa và các khu tái định cư …còn có 45 phụ tải doanh nghiệp công nghiệp tập trung và phân tán  trên địa bàn tỉnh được cấp điện đi vào sản xuất.

Để gắn được gần 200 công tơ 3 pha cho các phụ tải mới, các Điện lực đã xây dựng 70,5 Km đường dây 22kV; 0,85Km đường dây 35kV và gần 12Km đường dây hạ thế từ TBA gần nhất đến chân công trình. Trong các công trình cấp điện theo kế hoạch phát triển phụ tải mới của Công ty Điện lực Bình Định năm 2011 có  97 công trình thuộc dự án điện khí hóa nông thôn mở rộng (dự án RD) do ngành điện đầu tư vốn. Đồng nghĩa với 97 xã thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định được nâng cấp lưới điện để hòa vào lưới điện Quốc gia.

Việc tích cực phát triển phụ tải mới đã đưa sản lượng điện thương phầm đạt trên 1,085 tỷ kWh trong năm 2011; tăng 10,6% so với 2010, trong đó điện phục vụ sản xuất công nghiệp và xây dựng chiếm trên 47%. Công ty Điện lực Bình Định đã khẳng định vai trò “đi trước” góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.
                                                                                      
Văn Thuận