Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện lực

Thứ năm, 12/10/2017 14:46:36

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP (ngày 6/10/2017) về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Theo Nghị quyết, sẽ thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 7 lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực điện lực được đơn giản hóa.
 
Cụ thể, nhóm thủ tục về cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực bao gồm: Cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện, nhiệt điện, công trình đường dây và trạm biến áp; Quy hoạch và phát triển điện lực quốc gia; Quy hoạch và phát triển điện lực các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giấy phép tư vấn quy hoạch thủy điện; Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện; Giấy phép đầu tư xây dựng các nhà máy điện… sẽ được đơn giản hóa như sau: Sửa đổi mẫu 3a Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực theo hướng thay thế các trường thông tin cá nhân bằng số định danh cá nhân.
 
Đối với nhóm thủ tục về cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện, phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện cũng được đơn giản hóa như sau: Sửa đổi Mẫu 3a và 3b (Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực và Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành) Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực theo hướng thay thế các trường thông tin cá nhân (ngày tháng năm sinh, quê quán) bằng số định danh cá nhân.
 
Đối với nhóm thủ tục về cấp thẻ kiểm tra viên điện lực sẽ sửa đổi các mẫu biên bản số 3,4,5 và mẫu quyết định 1,2,3,4 tại phụ lục 3 Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân.
Kim Thái/Icon.com.vn