PC Thừa Thiên Huế: Xây dựng cách làm việc nghiêm túc nề nếp đối với từng người lao động

Thứ ba, 13/03/2018 14:38:45

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018, phổ biến hướng dẫn công tác nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và công tác khảo sát hiện trường.
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Hà Thanh Long, Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho rằng, đơn vị tổ chức cuộc họp ngay đầu năm nhằm đưa ra đường hướng cho cả năm. Theo đó, nhiệm vụ về an toàn lao động (ATLTĐ) phải được các CBNV của PC Thừa Thiên Huế vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm với hy vọng là điểm sáng trong công tác an toàn của Tổng Công ty Điện lực miền Trung năm 2018.
 
Cụ thể, PC Thừa Thiên Huế đưa ra những mục tiêu về ATVSLĐ như công tác huấn luyện ATVSLĐ và an toàn điện phải có nội dung và hình thức huấn luyện đảm bảo trực quan, phù hợp với nhiệm vụ công việc thực tế tại các Điện lực.
 
Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế yêu cầu lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên tham gia sinh hoạt với các tổ, đội sản xuất, để có định hướng công việc, và đặc biệt là hướng dẫn phương pháp tổ chức sinh hoạt và đồng thời khuyến khích người lao động tham gia góp ý kiến trong sản xuất, chú trọng lắng nghe và quan tâm giải quyết các kiến nghị của người lao động. Từng bước xây dựng cách làm việc nghiêm túc, nề nếp đối với từng người lao động, từng tổ sản xuất.
 
Đối với công tác giảm thiểu, ngăn chặn tình hình vi phạm hành lang an toàn lưới điện và hạn chế sự cố lưới điện, PC Thừa Thiên Huế yêu cầu các Điện lực rà soát và bổ sung cập nhật lập hồ sơ pháp lý các công trình điện và theo dõi, thống kê các điểm có nhà và công trình xây dựng vi phạm. Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý), các Điện lực phải thống kê báo cáo tình hình vi phạm vào chương trình tập trung của Tổng Công ty Điện lực miền Trung-  EVNCPC.
Theo: Báo Công thương