PC Quảng Trị: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát mua bán điện

Thứ hai, 18/03/2019 14:08:43

Năm 2018, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) xếp thứ hai trong toàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung về công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ).

Thiết bị điện tại một trạm biến áp bị kẻ gian cắt trộm.
 
Đây là kết quả đáng khích lệ thể hiện rõ nét chức năng, vai trò của Phòng KTGSMBĐ trong việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi công tác kiểm tra định kì và kiểm tra đột xuất; tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình mua bán điện đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời theo dõi việc xử lí các vấn đề đã phát hiện sau kiểm tra. Đặc biệt là sử dụng các chương trình KTGSMBĐ trên máy tính để theo dõi và phát hiện kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong các hoạt động mua bán điện. 
 
Bên cạnh đó, thông qua các tổ KTGSMBĐ tại các điện lực để kiểm tra khách hàng có dấu hiệu vi phạm sử dụng điện được người dân tố giác, khách hàng trong khu vực các TBA công cộng có tổn thất cao, tổn thất bất thường, khách hàng có sản lượng lớn, sản lượng biến động bất thường. 
 
Năm 2018 PC Quảng Trị kiểm tra phát hiện 2.149 vụ vi phạm sử dụng điện, trong đó có 70 vụ trộm cắp điện. 2 tháng đầu năm 2019, PC Quảng Trị phát hiện 120 vụ vi phạm sử dụng điện, trong đó có 4 vụ trộm cắp điện và 116 trường hợp vi phạm khác, sản lượng truy thu là 2.300kWh. 
 
Qua các vụ việc được phát hiện có thể thấy rằng vì lợi ích kinh tế nên có không ít khách hàng tìm mọi thủ đoạn, bất chấp nguy hiểm để câu trộm điện, nhưng nhờ hệ thống trang thiết bị hiện đại nên những hành vi trộm cắp điện nhất định sẽ bị phát hiện.
 
Năm 2019, theo kế hoạch PC Quảng Trị phấn đấu thực hiện khoảng 50.000 lượt kiểm tra sử dụng điện. Do đó, Phòng KTGSMBĐ tiến hành kiểm tra công tác cấp điện mới theo cơ chế 1 cửa; kiểm tra, giám sát khách hàng phát triển mới đạt tối thiểu 10% số lượng khách hàng phát triển mới trong năm 2018; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lí hợp đồng mua bán điện, quản lí hệ thống đo đếm, tổ chức phúc tra việc ghi chỉ số công tơ (ở các khu vực đang sử dụng công tơ cơ); thường xuyên khai thác chương trình hệ thống quản lí dữ liệu DSPM, RF spider, CPM, CEU, CMIS để phân tích số liệu, lấy mẫu khách hàng phục vụ cho công tác kiểm tra sử dụng điện; Phòng KTGSMBĐ phối hợp với các phòng, ban chức năng liên quan của công ty kiểm tra theo dõi thu-nợ tiền điện, dịch vụ bán lẻ điện năng, công tác dịch vụ khách hàng theo đúng quy định... 
 
Đồng thời, có kế hoạch theo dõi và kiểm soát TTĐN tại các trạm biến áp (TBA) công cộng thông qua việc kiểm tra các xuất tuyến, TBA công cộng có TTĐN biến động, tăng cao để xác định nguyên nhân, đề ra các giải pháp xử lí; kiểm tra các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA có TTĐN trên 6% ở khu vực nông thôn, các TBA có TTĐN từ 4% đến 5% thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn để phát hiện sớm các trường hợp trộm cắp điện, đồng thời lập kế hoạch kiểm tra sử dụng điện tại các TBA chuyên dùng, TBA có TTĐN tăng cao đột biến và những khách hàng có sản lượng điện lớn.
 
Trưởng phòng KTGSMBĐ của PC Quảng Trị Trương Đình Võ Quan cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả công tác KTGSMBĐ năm trong 2019, PC Quảng Trị sẽ tăng cường kiểm tra kết quả xử lí các tồn tại về công tác kinh doanh tại các điện lực. Tiếp tục phối hợp với Sở Công thương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và kiểm tra giá điện tại các cơ sở cho thuê nhà trọ; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương các cấp trong việc xử lí các vi phạm sử dụng. Đặc biệt là có kế hoạch tổ chức kiểm tra để nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn hiệu quả hành vi trộm cắp điện nhằm giảm tổn thất điện năng, góp phần hoàn thiện công tác kinh doanh điện năng của đơn vị”.
Theo: Báo Quảng Trị