Một cách làm “Dân vận khéo” trong ngành điện

Thứ sáu, 19/04/2019 16:12:45

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện lời dạy của Bác, những người công nhân ngành điện luôn thực hiện công tác “Dân vận khéo” trong từng công việc.
Anh Võ Anh Trung - Điện lực Nam Đông vận động, hướng dẫn người dân thôn 3 xã Thượng Quảng không trồng cây, xây nhà vi phạm hành lang an toàn lưới điện
 
Cụ thể như công tác vận động bà con dân tộc thiểu số không trồng cây, xây nhà vi phạm hành lang an toàn lưới điện (HLATLĐ) tại Điện lực Nam Đông.
 
Lưới điện tại địa bàn huyện miền núi Nam Đông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đi qua nhiều thôn, xã của người dân tộc thiểu số do nhận thức và cuộc sống làm việc tự do nên người dân không quan tâm tới HLATLĐ, để giảm thiểu sự cố và nhận thức của người dân về quy định của pháp luật về HLATLĐ anh Võ Anh Trung cán bộ an toàn chuyên trách thuộc phòng An toàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế phụ trách địa bàn Điện lực Nam Đông đã thực hiện công tác “Dân vận khéo” bằng nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo như trực tiếp phát tờ rơi cho từng hộ dân, tham gia vào những buổi trồng rừng của đồng bào, vận động già làng, trưởng thôn là những người có uy tín phổ biến cho người dân trong những buổi sinh hoạt cộng đồng hướng dẫn cụ thể để người dân không vi phạm HLATLĐ.
 
Anh Võ Anh Trung trực tiếp phát tờ rơi "Phòng chống tai nạn điện trong nhân dân” và tuyên truyền bảo vệ HLATLĐ

Vận động Già làng thôn Ta-rinh xã Thượng Nhật phổ biến an toàn điện và bảo vệ HLATLĐ đến người dân trong những buổi sinh hoạt cộng đồng
 
Nhờ nỗ lực trong công tác “Dân vận khéo” đối với công tác bảo vệ HLATLĐ, Điện lực Nam Đông đã thực hiện vận động gần 176 hộ dân cho tiến hành chặt hạ cây không hỗ trợ đền bù làm lợi cho ngành điện với với số tiền ước tính 42 triệu đồng, tuyên truyền vận động và thuyết phục gần 40 hộ dân chặt cây lâu năm phát quang hành lang tuyến đảm bảo HLATLĐ. Đồng thời phối hợp với UBND huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, chính quyền địa phương cấp xã tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân về vi phạm HLATLĐ và lập biên bản đình chỉ thi công, tháo dỡ 12 trường hợp xây dựng công trình, nhà ở vi phạm HLATLĐ.
 
CBCNV đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị phối hợp với UBND huyện, Công an huyện các xã thị trấn ký kết quy chế phối hợp thực hiện trong công tác bảo vệ HLATLĐ trên địa bàn huyện Nam Đông góp phân đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn huyện Nam Đông nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.
Theo: CPC