Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung có lãnh đạo mới

Thứ hai, 12/08/2019 15:20:42

Sáng ngày 12/8/2019, tại TP Đà Nẵng, EVNCPC tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.
 
Theo đó, điều động ông Nguyễn Hùng Việt - Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư Tổng công ty Điện lực miền Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung kể từ ngày 16/8/2019, thời gian giữ chức vụ là 4 năm. Đồng thời giao ông Nguyễn Hùng Việt điều hành Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung trong khi chờ kiện toàn chức danh người đứng đầu Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung.
 
Trước đó, ông Nguyễn Thanh Đạt- Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư Tổng công ty kể từ ngày 16/8/2019. 
Lê Hải/Icon.com.vn