PC Hà Giang diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thứ ba, 13/08/2019 08:36:00

Vừa qua, Công ty Điện lực Hà Giang phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) tổ chức diễn tập PCCC & CNCH cho 150 học viên là cán bộ, công nhân ngành điện toàn tỉnh.
Cán bộ nhân viên Công ty Điện lực Hà Giang đang tham gia tập huấn cứu hộ, cứu nạn. 

Trong thời gian diễn tập, các học viên được các cán bộ Cục Cảnh sát PCCC & CNCH truyền đạt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCCC & CNCH; Kiến thức về một số vấn đề trọng tâm cần tập trung triển khai đối với công tác PCCC & CNCH.

Các học viên cũng đã thực hành kỹ năng sử dụng dây cứu nạn phục vụ CNCH; kỹ thuật sử dụng mặt nạ lọc độc, phòng độc cách ly phục vụ ứng dụng trong thoát nạn và CNCH trong môi trường khói khí độc; phương pháp sơ cứu ban đầu, di chuyển người bị nạn bằng tay không, qua cáng cứu thương; kỹ năng tự thoát nạn và CNCH trên cao; kỹ năng tự thoát nạn qua cầu thang thoát nạn ngoài nhà; thoát nạn qua ống tụt cứu nạn, cứu hộ; thoát nạn qua đệm hơi cứu nạn…
 
Qua đợt diễn tập lần này, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cũng kiểm tra, đánh giá kết quả công tác PCCC & CNCH và cấp giấy chứng nhận huấn luyện năm 2019 cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy của Công ty Điện lực Hà Giang theo quy định.
Theo: Báo Hà Giang