EVNSPC tặng 7 nhà tình nghĩa ở Vĩnh Long

Thứ tư, 16/10/2019 14:53:00

Ngày 15/10/2019, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam phối hợp Công ty Điện lực Vĩnh Long và chính quyền địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Ngọc Em (ấp Trung Hòa 1, xã Trung An- Vũng Liêm) là cựu tù kháng chiến.
 

Đại diện Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Vĩnh Long và chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Em (đứng giữa).
Đại diện Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Vĩnh Long và chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Em (đứng giữa).
 
Căn nhà có diện tích hơn 50m2, với kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng; trong đó, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam hỗ trợ 50 triệu đồng.
 
Trong năm 2019 này, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tặng cho tỉnh Vĩnh Long 7 căn nhà tình nghĩa gồm: huyện Vũng Liêm 3 căn, Trà Ôn 1 căn, Bình Tân 1 căn, Tam Bình 2 căn, mỗi căn được hỗ trợ 50 triệu đồng.
Theo: Báo Vĩnh Long