Lãnh đạo EVN SPC thăm và tặng quà cho hộ dân đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng

Thứ sáu, 28/02/2020 15:07:33

Ngày 20/2/2020, ông Phạm Ngọc Lễ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đến thăm và tặng quà cho một số hộ dân đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 
Ông Phạm Ngọc Lễ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam trao quà cho Chùa Khmer Lương Ba Sắc Bãi Xàu.
 
Đây là một trong những khu vực được hưởng lợi từ Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng do EVNSPC triển khai từ năm 2008.
 
Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng do EVN SPC làm chủ đầu tư với tổng số vốn là 617,6 tỷ, cấp điện cho 45.408 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc. 
 
Từ khi được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia, đời sống của hầu hết người dân Khmer trong khu vực đã được cải thiện đáng kể. Các hộ gia đình dùng điện để phát triển sản xuất, chăn nuôi, mở rộng làng nghề truyền thống với năng suất cao gấp nhiều lần so với lúc chưa có điện, nhờ đó đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà mới, tiếp cận với những giá trị văn hóa tinh thần qua hệ thống truyền thông điện tử như báo, truyền hình..., xóa dần khoảng cách thành thị, nông thôn.
 
Phó Tổng Giám đốc EVN SPC Phạm Ngọc Lễ cũng đã đến thăm và tặng quà cho Chùa Khmer Lương Ba Sắc Bãi Xàu, huyện Mỹ Xuyên và gia đình ông Liêu Chinh ở ấp Sô La, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên - Là hộ gia đình dân tộc Khmer nghèo, đã được Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ xây dựng nhà tình thương vào năm 2018.
 
Những nỗ lực đưa điện lưới quốc gia đến các hộ đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa còn khó khăn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành Điện, Tổng công ty Điện lực miền Nam theo mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc.
Tuấn Hoàng