Công ty Điện lực Bình Dương diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 năm 2020

Thứ hai, 06/07/2020 10:58:19

Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) phối hợp cùng các Công ty Điện lực thành viên khu vực 2 (Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Công ty Điện lực Bình Phước, Công ty Điện lực Tây Ninh) đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 

 Đội hỗ trợ của Công ty MTV Điện lực Đồng Nai cùng Điện lực Tân Uyên tập trung tại hiện trường chuẩn bị khắc phục sự cố.
 
Tình huống giả định khi bão đỗ bộ vào khu vực tỉnh Bình Dương gây thiệt hại nặng nề về lưới điện trên toàn tỉnh, các Điện lực tập trung toàn lực để khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên, do thiệt hại trên địa bàn 03 huyện (thị xã): Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu tiếng quá lớn cần các công ty thuộc khu vực 2 (KV2) hỗ trợ khắc phục thiệt hại để nhanh chóng cung cấp điện trở lại. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn PCBD đã đề nghị Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn KV2 (Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Tây Ninh) hỗ trợ nhân lực và vật tư ứng xuất nhằm sớm khôi phục lưới điện để cung cấp điện cho các khu vực trọng điểm, các khu công nghiệp cũng như phục vụ cho  sinh hoạt của người dân. Thành phần tham gia buổi diễn tập gồm có các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn KV2, đại diện của chính quyền địa phương huyện (thị) cùng với các cơ quan truyền thông (Báo Bình Dương, Đài Truyền hình Bình Dương).
                                                   

Diễn tập phát quang, dọn dẹp hiện trường chuẩn bị khắc phục sự cố do bão.
 
Sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ nhân lực, vật lực, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn KV2 đã điều động thêm các đơn vị thành viên là ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Tây Ninh, Bình Phước và Công ty MTV Điện lực Đồng Nai tập kết nhân lực và vật tư đến 3 Điện lực (Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng) để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão. Trong buổi diễn tập, các đơn vị thành viên KV2 đã tập trung tại đơn vị thiệt hại trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được chỉ đạo để phối hợp khắc phục sự cố. Việc tiếp nhận nhân lực, vật tư từ các đơn vị hỗ trợ cũng như triển khai biện pháp an toàn tại hiện trường diễn ra trong thời gian 30 phút. 
                                                    

Chỉ huy trực tiếp phân công cho các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
 
Kết thúc buổi diễn tập, thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn KV2 tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm tại từng Điện lực. Buổi diễn tập cho thấy khả năng phối hợp huy động con người, vật tư dự phòng và tính cơ động, phản ứng nhanh của các thành viên KV2 trong công tác ứng phó khi có tình huống mưa, bão xảy ra.

Link gốc
Theo: SPC