Đoàn công tác của EVN làm việc với PC Vĩnh Phúc

Thứ sáu, 14/08/2020 16:39:19

Ngày 14/8, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Phạm Hồng Phương và đoàn công tác của EVN đã có chuyến thăm và làm việc với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc).
 

PTGĐ EVN Phạm Hồng Phương phát biểu tại buổi làm việc.
 
Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc PC Vĩnh Phúc Nguyễn Quốc Hưng cho biết: Vĩnh Phúc là địa phương có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm rất lớn, giai đoạn 2016-2018 tăng trung bình 18,72%/năm, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 63,74% tăng trung bình 24,3%/năm, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 31,69% tăng 9,57%/năm, các thành phần - dịch vụ chiếm 2,23%, tăng trưởng 23,9%. Năm 2019, do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các doanh nghiệp sản xuất giảm công suất và sản lượng sử dụng điện, đặc biệt là các đơn vị sản xuất sắt thép, điện thương phẩm đạt trên 3 tỷ kWh, tốc độ tăng trưởng năm 2019 chỉ đạt 9,86%. Trong 7 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hàng loạt các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ phải giảm quy mô; thương phẩm 7 tháng đầu năm chỉ tăng nhẹ 1,13% so với cùng kỳ, ước thực hiện năm 2020, đạt 3,17 tỷ kWh, tăng trưởng 3,5% so với cùng kỳ.
 
Trong quản lý kỹ thuật, tổn thất điện năng lưới điện của Công ty giảm mạnh từ 4,51% năm 2016 xuống còn 2,91% năm 2018, và giảm xuống 2,74% trong năm 2019. Ước thực hiện năm 2020 là 2,72%, giảm 0,02% so với năm 2019. Tỷ lệ tổn thất giảm mạnh từ hiệu quả đầu tư các dự án lưới điện trung hạ thế cũng như công tác quản lý vận hành kinh doanh bán điện.
 
Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao công tác dịch vụ khách hàng như: Chủ động đến làm việc với khách hàng chuyên dùng, chủ động cung cấp thông tin cho khách hàng trong việc cung ứng điện, triển khai dịch vụ qua trung tâm hành chính công, các dịch vụ qua ứng dụng Zalo ... được khách hàng sử dụng điện đánh giá cao. Kết quả chấm điểm hài lòng khách hàng do tổ chức tư vấn độc lập được EVN thuê đánh giá năm 2019 đạt 8,22 điểm, phấn đấu năm 2020 đạt ≥ 8,23 điểm.
 
Theo Giám đốc PC Vĩnh Phúc, trong thời gian tới, tốc độ tăng trưởng điện tại tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng trưởng cao. Chính vì vậy PC Vĩnh Phúc kiến nghị EVN chỉ đạo EVNNPT đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án 220kV Bá Thiện và lắp AT1 TBA 220kV Vĩnh Tường, hoàn thành trong năm 2021 để đảm bảo cung cấp điện. 
 
Kiến nghị với Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo các Ban QLDA đảm bảo tiến độ xây dựng các dự án 110kV trên địa bàn, trước mắt ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ các công trình đường dây và trạm biến áp 110kV nhằm đưa vào vận hành trong năm 2020 để đảm bảo cấp điện đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực Vĩnh Phúc dự kiến tăng cao trong thời gian tới. Đồng thời bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện 22kV trên địa bàn tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương ghi nhận những nỗ lực của CBCNV PC Vĩnh Phúc trong thời gian qua khi đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh với tốc độ tăng trưởng 18,7% với phụ tải công nghiệp là chủ yếu. Cùng với đó các chit tiêu về tổn thấtđiện năng, chỉ số tiếp cận điện năng đều đạt và vượt so với nhiệm vụ Tập đoàn giao.
 
Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cho biết, nhu cầu phát triển điện năng của tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang phát triển mạnh trong khi hạ tầng lưới điện đã tới hạn kỹ thuật nên sẽ cần phải tiếp tục đầu tư xây dựng để đáp ứng điện cho những năm tới được tốt nhất, chính vì vậy EVN đang tiếp tục đầu tư các dự án lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh để đảm bảo điện cho tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đề nghị PC Vĩnh Phúc cần có báo cáo chi tiết, cụ thể với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc về nhu cầu sử dụng điện và tốc độ tăng trưởng phụ tải điện trên địa bàn tỉnh để tỉnh Vĩnh Phúc hiểu rõ điều đó. Đồng thời đề nghị tỉnh bố trí quy hoạch hiện trạng sử dụng đất, tạo điều kiện tối đa công tác bồi thường giải phóng mặt bằng… để hỗ trợ ngành Điện đầu tư xây dựng các dự án điện nhằm mục tiêu phát triển cho chính tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cho biết trong thời gian tới sẽ có nhiều đơn vị của Tập đoàn thực hiện quản lý đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh nên cũng đề nghị PC Vĩnh Phúc cần hỗ trợ tối đa các đơn vị của Tập đoàn, là đầu mối cho các đơn vị thực hiện các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh để Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kim Thái