Toàn tỉnh Lào Cai còn 54 thôn chưa có điện lưới quốc gia

Thứ hai, 14/09/2020 10:58:55

Theo báo cáo của Sở Công thương, đến nay toàn tỉnh đã triển khai hoàn thành cấp điện cho 30 thôn, còn lại 54 thôn đang được tiếp tục triển khai đầu tư bằng nhiều nguồn vốn.
Đóng điện cho thôn Trát 1, Trát 2, thị trấn Tằng Loỏng, Bảo Thắng.
 
Trong đó, các thôn do ngành điện đầu tư đã hoàn thành; 39 thôn do Sở Công thương được giao làm chủ đầu tư bằng nguồn ngân sách tập trung và ngân sách tỉnh hiện đã được khởi công, một số công trình đang nghiệm thu chuẩn bị bàn giao; 1 công trình cấp điện cho 3 thôn do UBND huyện Bảo Thắng làm chủ đầu tư đã thi công được 90% khối lượng; 16 thôn do các nhà đầu tư thủy điện trên địa bàn hỗ trợ tiến độ đang chậm hơn so với yêu cầu.
 
Đại điện Sở Công thương cho biết, do các công trình cấp điện cho các thôn chưa được sử dụng điện không có chi phí đền bù, dẫn đến khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện công trình; việc huy động đóng góp ủng hộ của các chủ đầu tư thủy điện gặp khó khăn nên một số dự án chưa đủ điều kiện để khởi công.
 
Với mục tiêu từ nay đến cuối năm cơ bản hoàn thành thi công các công trình cấp điện và đóng điện cho 54 thôn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, ngành công thương đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để khởi công các công trình theo đúng kế hoạch.
Theo: Báo Lào Cai