Huyện Phú Giáo (Bình Dương): Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,99%

Thứ hai, 14/09/2020 14:45:00

Để góp phần bảo đảm cho Huyện phát triển ổn định, Điện lực Phú Giáo đã tập trung thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.

Huyện Phú Giáo (Bình Dương): Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,99%

Thực hiện chương trình xóa điện kế dùng chung, 3 năm qua, huyện Phú Giáo đã triển khai thực hiện 62.710m dây trung thế, hơn 136.300m dây hạ thế, 144 trạm biến áp, 117 nhánh với tổng vốn đầu tư hơn 51,67 tỷ đồng. Qua đó, góp phần để huyện nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đến nay đạt 99,99%.
 
Cụ thể, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện do các xã, thị trấn làm chủ đầu tư đã thực hiện được 11 công trình.

Bên cạnh đó, huyện đang thực hiện dự án xóa điện kế dùng chung năm 2019, do Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư, bằng nguồn vốn tỉnh phân cấp; 2 công trình do UBND xã làm chủ đầu tư, bằng nguồn vốn ngân sách huyện phân cấp năm 2020 ở 2 xã Tân Hiệp và An Linh. Các công trình này dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020.

Link gốc
Theo: Báo Bình Dương