Giải pháp nâng cao quản lý dự án của Ban QLDA Điện 2

Thứ năm, 17/09/2020 21:04:26

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Nguyễn Đức Cường đã có buổi làm việc với Ban QLDA Điện 2 (EVNPMB2)về công tác nâng cao năng lực quản lý dự án của Ban.

Ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với EVNPMB2.
 
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Cường cho biết các Ban QLDA Điện 1,2,3 đều là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn. Với việc xây dựng 3 Ban QLDA trực thuộc Tập đoàn để quản lý nhiều dự án khác nhau, Tập đoàn hướng đến các Ban theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Đánh giá cao vai trò của các Ban QLDA chính là chuỗi khởi đầu của các công trình điện nên sản phẩm công nghệ, thiết bị sau này đi vào vận hành có hiện đại hay không, có tiên tiến hay không chính là từ Ban QLDA. Cùng với đó việc quản lý, điều hành dự án tốt, mua sắm vật tư thiết bị tốt sẽ giúp công tác quản lý vận hành công trình điện sau này được tốt, giúp đơn vị tiếp nhận vận hành được hiệu quả nhất.

Chính vì vậy, EVNPMB2 cần đẩy mạnh công nghệ quản lý dự án thông qua quy trình, quy định về quản lý dự án được hoàn thiện, Tập đoàn sẽ tiếp tục chú trọng quan tâm đầu tư công nghệ cho các Ban QLDA.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Cường, để trở thành chuyên nghiệp, tài sản quý giá nhất của Ban QLDA chính là con người. Chính vì vậy, EVNPMB2 cần chú trọng quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV để chính những con người đó đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện dự án được hiệu quả nhất.

Ông Nguyễn Đức Cường cũng đề nghị EVNPMB2 cần chủ động, tự tìm kiếm thêm công việc để nâng cao thu nhập cho CBCNV. Những kiến nghị của EVNPMB2 về cơ chế tiền lương, đề nghị các Ban của Tập đoàn nghiên cứu để đưa ra chính sách cho phù hợp nhằm giải quyết những vướng mắc cho Ban.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc EVN đề nghị EVNPMB2 phải luôn xác định là một ban quản lý dự án chuyên nghiệp nên cần xây dựng mô hình toàn diện, hiệu quả nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành dự án để nâng cao năng suất, chất lượng, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động.

EVNPMB2 cần xây dựng lộ trình từng bước để triển khai thêm các dự án ngoài EVN, trong đó tập trung vào thế mạnh của Ban như công tác tư vấn, quản lý các dự án thủy lợi, năng lượng tái tạo, các dự án nguồn điện BOT.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc EVNPMB2 cho biết: Sau khi sáp nhật Ban QLDA Thủy điện 1 và Ban QLDA Nhiệt điện 2 (năm 2019) thành Ban QLDA Điện 2, tổng số CBCNV hiện nay đã giảm 11 người so với đầu năm 2019, hiện là 175 người. Nguồn nhân lực là những cán bộ có trình độ trình độ đại học và trên đại học, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm qua nhiều dự án, đã tham gia quản lý các dự án lớn của EVN, tuổi đời bình quân trẻ, năng động, nhiệt tình luôn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn.

Thực hiện chỉ đạo của EVN về việc nâng cao năng lực các QLDA, trong thời gian qua EVNPMB2 tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn (6 phòng), thành lập các Ban điều hành dự án. Đã hoàn thành xây dựng và Ban hành hệ thống quy trình, quy định quản lý chất lượng, quản lý nội bộ và đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001-2015. 

Ban đã được cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: công nghiệp (thuỷ điện) hạng 1, EVNPMB2 đã lập hồ sơ gửi Bộ Xây dựng xin cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án, Giám sát thi công công trình công nghiệp năng lượng và thủy lợi hạng I.Về chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, hiện tại EVNPMB2 đã được cấp 128 chứng chỉ.

EVNPMB2 hoàn thành xây dựng và ban hành quy chế quản lý và phân phối tiền lương theo quyết định 03/QĐ-EVNPMB2 ngày 07/01/2020. Trong quy chế đã quy định rõ các chế độ khuyến khích đối với cán bộ nhân viên làm việc tại các công trường có điều kiện khó khăn được hưởng thêm điểm hiệu quả là 10% lương hiệu quả so với cán bộ làm việc tại các văn phòng tại các thành phố lớn.

EVNPMB2 cũng áp dụng triệt để các phần mềm dùng chung theo yêu cầu của EVN trong xử lý công việc hàng ngày. Kết quả gần như 100% văn bản được chỉ đạo, giao việc và ký số qua ứng dụng Eoffice (ngoại trừ văn bản mật); 100% hồ sơ nhân sự được quản lý qua HRMS, quy trình nâng lương, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, đào tạo, khám sức khỏe cũng được thực hiện, quản lý và giám sát qua ứng dụng này; 100% số liệu toàn bộ các dự án đang triển khai, tiến độ thực hiện chi tiết các gói thầu và giám sát thi công bằng hình ảnh đều được báo cáo qua phần mềm đầu tư xây dựng…

Thời gian tới, EVNPMB2 tiếp tục thực hiện rà soát và tinh gọn bộ máy. Sắp xếp, bố trí hợp lý nguồn nhân lực giữa các phòng chuyên môn và các Ban điều hành dự án, bố trí công việc đúng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và sở trường, linh hoạt trong phân công công tác đáp ứng yêu cầu công việc và tối ưu hóa nguồn nhân lực.

Về các quy trình, quy định nội bộEVNPMB2đã xây dựng và ban hành hệ thống quy trình quản lý chất lượng bao gồm 62 quy trình chuẩn nội bộ và dự án để thực hiện và kiểm soát tốt công việc, giảm thiểu các sai sót trong quá trình làm việc từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dự án, Ban đang triển khai module phê duyệt hồ sơ tài liệu giữa chủ đầu tư và nhà thầu qua phần mềm đầu tư xây dựng, xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh cho các dự án trọng điểm và sẵn sàng mở rộng cho hệ thống camera giám sát tại công trường thi công. Ứng dụng thiết bị bay flycam vào công tác quản lý, giám sát thi công tại các công trường.
 
Kim Thái