Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020

Thứ sáu, 04/12/2020 09:00:58

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát. Hội nghị diễn ra ngày 3/12, tại Lai Châu.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát đã đạt được trong năm 2020, đã khắc phục được những tồn tại hạn chế năm 2019 cả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ Công ty đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2020 mà Đảng ủy Tập đoàn giao.
 
Trong thời gian tới đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết; đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” nhằm quản lý vận hành an toàn, hiệu quả 02 Nhà máy thủy điện Huội Quảng và Bản Chát.
 
Tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt nội dung, phương pháp và những quy định trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; làm tốt công tác thi đua, biểu dương, khen thưởng, kịp thời phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phù hợp với yêu cầu của Tập đoàn. Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà máy.
 
Nâng cao chất lượng hoạt động của kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu: kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật;…
 
Thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, chú trọng vai trò, trách nhiệm cá nhân nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, công tác thi đua khen thưởng cần thực hiện nguyên tắc kịp thời, các hình thức khen thưởng cần được đổi mới hơn nữa.
 
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Mai Tống Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Trong năm 2020, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đầy đủ các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng. 
 
Đảng ủy Công ty đã triển khai học tập và triển khai thực hiện chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu EVN; Cử cán bộ đảng viên tham gia các hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý.
 
Đặc biệt, trong năm, Đảng ủy Công ty chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội đảng bộ Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được cấp uỷ đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Năm 2020, Đảng ủy tiếp tục cử 01 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 13 quần chúng ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng tạo nguồn bổ sung kết nạp đảng; trình hồ sơ và được Đảng ủy Tập đoàn quyết định kết nạp đảng cho 6 quần chúng ưu tú.
 
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công ty đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định 2 nhà máy thủy điện Bản Chát và thủy điện Huội Quảng; thiết lập kỷ cương và nâng cao kỷ luật vận hành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật vận hành. Cụ thể, tính đến nay, Công ty sản xuất được 2,825 tỷ kWh đạt 136,7% kế hoạch sản lượng điện giao. Tỷ lệ điện dùng để sản xuất điện NMTĐ Bản Chát 0,07% (kế hoạch giao ≤ 0,3%) và của NMTĐ Huội Quảng 0,8% (kế hoạch giao ≤ 0,84%).
 
Công ty hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công tác sửa chữa bảo dưỡng theo đúng lịch sửa chữa bảo dưỡng các công trình Tập đoàn phê duyệt cho Công ty thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ triển khai áp dụng quy trình sửa chữa nguồn điện theo tình trạng vận hành (CBM) và bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy ổn định của thiết bị (RCM). 
 
Công ty đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, ổn định việc làm, thu nhập và chế độ phúc lợi cho người lao động. Phối hợp với địa phương làm tốt công tác an sinh, xã hội và trách nhiệm cộng đồng.
Kim Thái