Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: EVN phải chuẩn bị các phương án sẵn sàng trong cung cấp điện để ứng phó với các tình huống bất lợi

Thứ ba, 12/01/2021 20:03:00

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, đồng thời triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tới dự và chỉ đạo.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Theo báo cáo của EVN, năm 2020, điện thương phẩm đạt 216,95 tỷ kWh, tăng 3,42% so với năm 2019, trong đó, điện cấp cho công nghiệp – xây dựng tăng 3,24%; cấp cho quản lý tiêu dùng tăng 6,72%; cấp cho nông nghiệp tăng 12%; cấp cho thương mại – khách sạn – nhà hàng giảm 11,62% và cấp cho các thành phần phụ tải khác giảm 5,51%. Tổn thất điện năng thực hiện là 6,42%, thấp hơn 0,08% so với kế hoạch và 0,07% so với năm 2019.
 
Mặc dù ảnh hưởng của Covid -19 làm cho phụ tải thực tế thấp hơn nhiều so với dự báo, EVN vẫn đảm bảo vận hành thị trường điện bán buôn cạnh tranh, kết quả thị trường điện không ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính trong năm. Năm 2020, có thêm 4 nhà máy mới tham gia thị trường với tổng công suất 1.837MW, nâng số nhà máy điện tham gia thị trường lên thành 100 với tổng công suất 27.526MW, chiếm 46,3% tổng công suất đặt các nhà máy điện do cấp điều độ quốc gia điều khiển.
 
Hiện nay, EVN đã hoàn thành tích hợp toàn bộ 12/12 dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ khách hàng  không dùng tiền mặt đạt 71,48%, cao hơn 11,48% so với kế hoạch. EVN đã triển khai thí điểm việc tích hợp các hệ thống kỹ thuật và kinh doanh nhằm giảm số thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu cấp điện mới, với thời gian giải quyết các thủ tục cấp điện trung áp bình quân 3,17 ngày, thấp hơn 0,66 ngày so với năm 2019; thời gian cấp điện qua lưới điện hạ áp cho khách hàng ở khu vực thành phố/thị xã/thị trấn là 2,27 ngày, khu vực nông thôn là 2,67 ngày và khách hàng ngoài sinh hoạt là 2,66 ngày.
 
EVN đã chủ động đề xuất Thủ tướng Chính phủ và các hộ ngành liên quan cho phép thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện 2 đợt với tổng số tiền khoảng 12.300 tỷ đồng, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19.

Cũng trong năm 2020, EVN đã hoàn thành đưa vào vận hành 2 nhà máy điện mặt trời là Phước Thái (50MWp) và Sê San 4 (49MWp); khởi công 175 công trình lưới điện từ 110kV – 500kV và hoàn thành 164 công trình, trong đó, có các công trình lưới điện đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất nguồn điện năng lượng tái tạo.
 
EVN đã triển khai xây dựng “Kế hoạch tổng thể Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” với mục tiêu hoàn thành vào năm 2022 và đến năm 2025, EVN có hệ thống hạ tầng công nghệ tiên tiến với các nền tảng số và ứng dụng số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số cho các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.
 
Năm 2021, EVN chọn chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Tập đoàn; tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng. EVN phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Điện thương phẩm đạt 228,156kWh, tăng 5,16% so với năm 2020; chỉ số SAIDI thấp hơn 349 phút; tỷ lệ tổn thất dưới 6,35%; duy trì vị trí số 4 trong ASEAN; tổng giá trị đầu tư hơn 97.124 tỷ đồng; bảo tồn và phát triển vốn.


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ghi nhận những kết quả  EVN đã đạt được năm 2020, đồng thời, biểu dương nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV EVN đã  hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn thách thức tác động đến các ngành kinh tế, trong đó có EVN, như: Giữ vững vai trò trụ cột trong cung cấp điện ổn định, an toàn cho  phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tổn thất điện năng tiếp tục giảm ở mức tiệm cận với tỷ lệ tổn thất điện ở các nước tiên tiến trên thế giới, thực hiện tốt công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải. 
 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết TW 13, chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm, vì vậy, việc thực hiện kế hoạch năm 2021 sẽ đặt nền móng cho các năm tiếp theo. Với nhiệm vụ của một ngành xây dựng cơ sở hạ tầng, EVN phải chuẩn bị các phương án sẵn sàng trong cung cấp điện để ứng phó với các tình huống bất lợi; đồng bộ các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng, tiến độ trong đầu tư xây dựng; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức cho phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Điện; đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động; thực hành tiết kiệm. Đặc biệt, tham mưu cho Chính phủ, Bộ ngành liên quan trong xây dựng Tổng sơ đồ điện VIII với tiếng nói khách quan, khoa học; vận hành an toàn tối ưu lới điện truyền tải; tháo gỡ có hiệu quả các dự án chậm tiến độ; phát triển lưới điện thông minh./
Thanh Mai