Đảng ủy EVN triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba, 12/01/2021 14:07:22

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp trình bày chuyên đề tại Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 95 điểm cầu với gần 4.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Thị Tiếp - Báo cáo viên Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và chương trình hành động của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn trình bày chuyên đề tại Hội nghị
 
Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III và Triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy EVN thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng uỷ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 
Theo đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, tập trung vào những nội dung cơ bản, nội dung mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của Tập đoàn. Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết. Đồng chí đề nghị các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Tập đoàn chủ động tổ chức thảo luận Chương trình hành động phù hợp thực tiễn của đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Mai Phương, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông Tập đoàn đã hướng dẫn học tập, triển khai tại các tổ chức đảng trực thuộc; Hướng dẫn viết và nộp Thu hoạch cá nhân sau khi học tập Nghị quyết.
Xuân Tiến