EVNNPC quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

Thứ năm, 14/01/2021 17:07:00

Ngày 14/1/2021, tại Hà Nội và cầu truyền hình đến 27 tỉnh thành miền Bắc, hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2020 và 05 năm 2016-2020; mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và định hướng kế hoạch 5 năm 2021-2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã diễn ra thành công. 
 
Ông Thiều Kim Quỳnh- Chủ tịch HĐTV EVNNPC phát biểu tại Hội nghị.
 
Tại hội nghị, đại diện Ban lãnh đạo, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã truyền đạt và khẳng định sự quyết tâm gửi đến với tập thể 2,7 vạn CBCNV, lãnh đạo EVN về việc Tổng công ty sẽ nỗ lực để triển khai thành công và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, góp phần tích cực xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Tổng công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong cộng đồng xã hội.
 
Kết thúc năm kế hoạch 2020: EVNNPC đã vượt qua đại dịch, thiên tai, hoàn thành nhiệm vụ kép
 
Năm 2020, EVNNPC đã triển khai nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, không những đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho 27 nghìn cán bộ công nhân viên, mà còn đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ an sinh xã hội của Chính phủ, đó là cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ cho gần 10 nghìn cơ sở y tế tham gia chống dịch, các khu cách ly tập trung và thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện 2 đợt cho hơn 10,5 triệu khách hàng sử dụng điện với số tiền trên 4 nghìn tỷ đồng. 
 
Trong giai đoạn 5 năm qua (2015-2020), EVNNPC đã liên tục đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên 27 tỉnh miền Bắc với mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 10,83%/năm, là mức tăng trưởng cao nhất trong các Tổng công ty phân phối, đặc biệt năm 2020 mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 nhưng Tổng công ty đã cung ứng 74 tỷ 863 triệu kWh điện năng thương phẩm, tăng 6,76% so với năm 2019, cao hơn gần gấp đôi mức tăng trưởng bình quân toàn Tập đoàn (3,42%), góp phần quan trọng trong nỗ lực chung của cả nước đạt mức tăng trưởng GDP 2,91%, là một trong số ít quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng dương GDP trong năm.
 
Tóm lược về thành tích khi đã xuất sắc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 và các mục tiêu cơ bản trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch HĐTV EVNNPC cho biết: Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2020 đạt 4,836%, thấp hơn năm 2015 1,85% (6,68%), giảm trung bình 0,37%/năm, thấp hơn kế hoạch 5 năm EVN giao 0,02% (4,85%). Trong giai đoạn 2016 - 2020 Tổng công ty đã đẩy mạnh đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô lưới điện với tổng mức đầu tư trên 75 nghìn tỷ đồng, lưới điện 110kV tăng gần 2 nghìn km, công suất đặt tăng gần 8.500MVA, lưới điện trung, hạ áp tăng gần 32.000 km. Đặc biệt năm 2020 đã  đóng điện 84 công trình, khởi công 82 công trình 110kV trong điều kiện giải phóng mặt bằng, cung cấp vật tư thiết bị, điều kiện thi công… chịu ảnh hưởng lớn của giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Năng lực lưới điện đã tăng đáng kể, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải bình quân 10,83%/năm, công suất đỉnh tăng 13,8% (năm 2020 Pmax đạt 13.000MW), góp phần giảm sự cố, tăng độ an toàn, tin cậy và chất lượng cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng.  
 
Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Về công tác tài chính, đã đảm bảo thu xếp đủ vốn phục vụ hoạt động ĐTXD, SXKD trong điều kiện hết sức khó khăn, quản trị tốt dòng tiền, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính lành mạnh, doanh thu liên tục tăng, kinh doanh có lãi, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, giảm nợ đọng, giảm VTTB tồn kho và đặc biệt là cải thiện tích cực hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn >1. Tổng công ty đã từng bước hoàn thiện, hợp lý hóa mô hình và cơ chế quản lý trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, nâng cao năng suất lao động, cung cấp thêm tiện ích cho khách hàng và tạo nền tảng cho quá trình chuyển số trong quản trị doanh nghiệp; đảm bảo công ăn việc làm, điều kiện môi trường lao động an toàn và cải thiện thu nhập cho 27 nghìn cán bộ công nhân viên trước tác động bất lợi của dịch bệnh. Văn hóa doanh nghiệp đã đi vào thực chất, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thấm nhuần đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động và chuyển hóa thành hành vi ứng xử của mỗi người, mỗi đơn vị.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, EVNNPC cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần sớm được khắc phục, đó là: Độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng do lưới điện còn yếu ở các khu vực nông thôn, miền núi, lưới điện trung áp còn tồn tại 4 cấp điện áp, tỷ lệ đạt tiêu chí N-1 còn rất thấp, sự cố tuy có giảm, chỉ tiêu về độ tin cậy tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức cao so với đòi hỏi và so với các đơn vị bạn; tỷ lệ tự động hóa trên lưới điện còn thấp, chất lượng quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành chưa được cải thiện; tình trạng tiêu cực, tham nhũng vặt vẫn còn, gây bức xúc trong dư luận; chất lượng đầu tư chưa cao, suất đầu tư chưa giảm nhiều; hạ tầng hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin còn chậm được nâng cấp, còn để xảy ra nhiều sự cố.
 
Quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ ngay năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025
 

 
Cũng như các ngành kinh tế, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đánh giá, năm 2021 là năm hết sức quan trọng khi cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, là năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, năm phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nặng nề trong điều kiện hết sức khó khăn, diễn biến khó lường do dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát. Mục tiêu lớn nhất của Tổng công ty cho năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 là phải đáp ứng mọi nhu cầu điện với chất lượng kỹ thuật, dịch vụ tốt, cạnh tranh nhất, tiết kiệm chi phí, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và năng suất lao động dựa trên nền tảng số, phấn đấu Tổng công ty trở thành doanh nghiệp số ngang tầm khu vực vào năm 2025, tiếp tục cải thiện và nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. 
 
Để triển khai nhiệm vụ năm 2021 và định hướng kế hoạch 5 năm 2021-2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo định hướng, chỉ đạo của EVN, tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC đã quán triệt đến tập thể Ban điều hành và 2,7 vạn CBCNV điện lực miền Bắc. Theo đó, Tổng công ty sẽ tăng cường công tác đầu tư xây dựng và ứng dụng cuộc cách mạng KHCN lần thứ tư  vào ĐTXD trong đó có công tác chuyển đổi số nhằm rút ngắn thời gian, tiến độ, ứng dụng KHCN vào việc lập trình duyệt các hồ sơ xây dựng trong việc giám sát thi công, trong thực hiện các công tác thi công ĐTXD và trong việc kiểm tra chất lượng công trình; tính toán chi phí và quản lý chi phí ĐTXD. Liên quan đến vấn đề này thì trong năm 2020 Quốc hội đã sửa đổi luật đầu tư, sửa đổi một số điều của luật xây dựng và ban hành Luật đầu tư  công, Luật đầu tư đối tác công tư.
 
Thứ hai, vận hành an toàn linh hoạt hệ thống điện năm 2021 trong điều kiện tỷ lệ điện năng lượng tái tạo tăng trưởng cao. Đây là thách thức của Tập đoàn mà trong năm 2021 cần tập trung để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện.
 
Thứ ba, đầu tư hạ tầng về công nghệ thông tin viễn thông trong công tác chuyển đổi số, nếu không có hạ tầng thì không thể chuyển đổi số trong năm 2022. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số sẽ được HĐTV ban hành đây cũng là chủ đề của năm 2021 , trong đó có xem xét lại hạ tầng viễn thông, hạ tầng cáp quang. Hiện tại Chính phủ đã ban hành chiến  lược ứng dụng cuộc cách mạng KHCN lần thứ 4  với tiêu chí là năm 2025 sẽ có 90% dân số có cáp quang đến tận nhà.
 
Thứ tư, số hóa công tác quản trị,  từ quản lý nhiên liệu, quản trị các doanh nghiệp, quản trị Tập đoàn, quản trị các quy chế quy định, quản trị thông tư, quản lý khách hàng để thực hiện công tác chuyển đổi số. Đặc biệt quan tâm công tác quản trị trong Tập đoàn, quản trị trên nền tảng số để tiết giảm chi phí.
 
Thứ năm, đẩy mạnh công tác khách hàng trên nền tảng kinh tế số, hiện tại với số lượng  trên 27 triệu khách hàng, nếu ứng dụng tốt nền tảng kinh tế số thì đây là tài nguyên để EVN khai thác việc chăm sóc khách hàng và các dịch vụ số kèm theo. 
 
Thứ sáu, triển khai các nhiệm vụ về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, hoàn thành nốt các phần việc của năm 2020, như là cổ phần hóa;  Xây dựng đề án tái cơ cấu tập đoàn giai đoạn 2021-2025 dựa trên nền tảng KHCN và nền tảng thị trượng điện bán lẻ cạnh tranh.
 
Thứ bảy, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong thời đại kinh tế số,  EVN sẽ xây dựng đề án nâng cao năng lực chất lượng nguồn nhân lực của EVN để đáp ứng được trước những thay đổi của KHCN và tạo ra nguồn nhân lực thực thi công tác chuyển đổi số thành công. 
 
Như vậy, căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao, Tổng công ty Điện lực miền Bắc thống nhất trong chỉ đạo điều hành đó là: Chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đạt chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2021 trong đó không còn đơn vì nào có tỷ lệ tổn thất điện năng lớn hơn 8%, tăng cường các giải pháp quản lý để đảm bảo số liệu trung thực, tăng cường hơn nữa các giải pháp để giảm suất sự cố lưới điện, giảm thời gian mất điện của khách hàng; tập trung nguồn lực đầu tư lưới điện đảm bảo chất lượng, tiến độ, phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, trên cơ sở tạo liên kết mạnh lưới điện 110kV giữa các khu vực với bán kính cấp điện hợp lý, các trạm 110 kV cần được đầu tư sâu vào trung tâm phụ tải, đặc biệt tại các khu vực có tốc độ phát triển nhanh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An,..các dự án trọng điểm cần được rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn kịp thời. Nhanh chóng đưa lưới điện trung áp về cấp điện áp qui hoạch giảm thiểu tối đa vân hành nhiều cấp trên cùng địa bàn, tăng tỷ lệ đạt tiêu chí N-1 để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đầu tư xây dựng; đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện cơ chế, quy định, quy trình quản lý theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động, tạo thuận lợi cho công tác số hóa và chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty; đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn, đảm bảo tính hiện đại, an toàn an ninh thông tin và có dự phòng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Tổng công ty; chú trọng và đổi mới phương thức thực hiện trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, có cơ chế thu hút người tài, đổi mới trong công tác cán bộ, nhằm trẻ hóa lực lượng lao động, tạo ra thế hệ cán bộ, công nhân trẻ, khỏe, có năng lực tiếp cận và làm chủ công nghệ mới, có tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, ứng xử văn minh.  
 
EVNNPC tin tưởng sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, triển khai thành công và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, góp phần tích cực xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Tổng công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong cộng đồng xã hội.
 
Một số chỉ tiêu nổi bật năm 2021 của EVNNPC đề ra:  
 
- Điện thương phẩm đạt 80 tỷ kWh, hoàn thành kế hoạch EVN giao.
 
- Lắp đặt xong hoàn toàn đo đếm đầu nguồn các TBC công cộng, chuyên dùng, phấn đấy tỷ lệ điện tử hóa, đọc xa công tơ bán điện đạt 67,87%.
 
- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện qua cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 đạt 40%.
 
- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 85% trở lên, phấn đấu năm 2021 hoàn thành việc chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.
 
- Các chỉ tiêu KD&DVKH phấn đấu đạt và vượt kế hoạch EVN giao.
 
- Năng suất lao động theo thương phẩm: 3,46 TrkWh/LĐ
 
- Năng suất lao động theo khách hàng: 464 KH/LĐ
 
- Phấn đấu đạt lợi nhuận điện đạt 3%/vốn Nhà nước, lợi nhuận toàn Tổng công ty cao hơn năm 2020. 
 
- Hệ số tài chính đảm bảo an toàn theo quy định. Ước hệ số nợ phải trả/vốn CSH 2,94; hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,0; hệ số bảo toàn vốn 1,04.
 
- Trong năm 2021, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số dựa trên các chương trình: Số hóa toàn bộ tài sản lưới điện thông qua hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS); số hóa toàn bộ các quy trình  nội bộ theo các mảng công việc; các dự án tự động hóa lưới điện.
 
- Về công tác đầu tư xây dựng: Phát triển Lưới điện đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện thông qua việc đầu tư cải tạo lưới điện đáp ứng tiêu chí N-1 với cấu trúc lưới điện mang tính mở. Ưu tiên phát triển lưới điện theo hướng tự động hóa, các trạm biến áp 110kV vận hành theo tiêu chí không người trực với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2021-2025.
 
Trần Phương