Năm 2020 EVNICT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tập đoàn giao

Thứ ba, 19/01/2021 19:07:59

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Viễn thông điện lực và CNTT (EVNICT), ông Dương Quang Thành- Chủ tịch HĐTV EVN nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tập thể EVNICT trong năm 2020 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà EVN giao phó.
 

Ông Dương Quang Thành- Chủ tịch HĐTV EVN trao Cờ của EVN cho tập thể có thành tích.
 
Trong năm 2020, 04 nhiệm vụ mà EVN giao cho EVNICT là quản lý vận hành hệ thống hạ tầng viễn thông; xây dựng và vận hành hệ thống CNTT phục vụ công tác điều hành sản xuất của EVN; Tư vấn, tham mưu cho EVN về định hướng phát triển viễn thông và CNTT; Quản lý các dự án của EVN giao cho EVNICT làm chủ đầu tư hoặc quản lý dự án đều hoàn thành xuất sắc.
 
Ông cho biết, viễn thông và CNTT là 2 lĩnh vực hỗ trợ cho hoạt động sản xuất KD cũng như quản lý của EVN. Định hướng chiến lược của EVN cũng như nhiệm vụ kế hoạch 2021 hướng tới doanh nghiệp số, nền tảng số, công nghệ số. EVN phải đi như thế nào để đạt mục đích, yêu cầu của Chính phủ để có thể hợp tác với các đối tác, đơn vị trong và ngoài nước, là bài toán được đặt ra đối với đội ngũ làm CNTT của EVN trong đó có EVNICT.

Xác định năm 2021 là năm bản lề để thực hiện công cuộc chuyển đổi số trong EVN mà EVNICT đóng vai trò quan trọng, ông cũng đặt ra nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021 để Công ty thực hiện.
 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, ông Phạm Ngọc Hiển- Phó Giám đốc Công ty cho biết, trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất, tập thể EVNICT đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Tập đoàn giao. EVNICT đã tổ chức bộ phận điều hành, vận hành hệ thống VTDR hoạt động tích cực, chuyên nghiệp, hiệu quả và đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Tập đoàn giao. 
 
Năm 2020, các hệ thống hạ tầng CNTT đã được vận hành ổn định, thông suốt góp phần quan trọng trong việc điều hành thông suốt hoạt động SXKD của Tập đoàn; 100% chỉ tiêu Tập đoàn giao về vận hành hệ thống hạ tầng CNTT đều đạt. Trong năm, Công ty đã thực hiện vận hành các ứng dụng dùng chung, đảm bảo 100% chỉ tiêu Tập đoàn giao, trong năm không có các lỗi gây dựng hệ thống. 
 
EVNICT được Tập đoàn giao phát triển, vận hành các ứng dụng dùng chung trong toàn Tập đoàn. Hiện tại, EVNICT đang thay mặt Tập đoàn quản lý 16 hệ thống phần mềm dùng chung được triển khai rộng rãi và phân chia làm hai nhóm chính: Nhóm các phần mềm quản lý và nhóm các phần mềm chuyên ngành xoay quanh 7 hệ thống lõi bao gồm: ERP, CMIS 3.0, IMIS, PMIS, HRMS, E-Office và EVNHES. 
 
Bên cạnh các ứng dụng phục vụ công tác quản trị, các ứng dụng chuyên ngành cũng được cải tiến mạnh mẽ đáp ứng các thay đổi về mặt nghiệp vụ và bổ sung các tiện ích trong các lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, quản lý kỹ thuật. 
 

Ông Dương Quang Thành- Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo.
 
Chủ đề năm 2020 được EVN lựa chọn là “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020”. EVNICT đã tham gia chủ đề năm 2020 của EVN bằng các việc làm cụ thể như: Hiệu chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống CMIS, phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi, tính toán chỉ số tiếp cận điện năng; theo dõi tính toán chỉ tiêu tổn thất điện năng theo 385 và 1508 phục vụ công tác giảm tổn thất điện năng; Xây dựng, triển khai hệ thống PMIS nguồn, lưới và OMS, bổ sung các tính năng, biểu mẫu báo cáo 5100 cho phép theo dõi các chỉ tiêu vận hành ổn định hệ thống điện, tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, chỉ tiêu suất sự cố; Xây dựng triển khai các hệ thống tổng hợp, phân tích dữ liệu ứng dụng công nghệ BI theo dõi đánh giá các chỉ tiêu về tổn thất, sản xuất, truyền tải điện, độ tin cậy cung cấp điện phục vụ công tác điều hành tại EVN; Hoàn thành modul nghiệp vụ tin học hóa quy trình sửa chữa bảo dưỡng theo phương pháp RCM/CBM và triển khai cho các đơn vị khối phát điện (Ialy), phân phối điện (EVNHCMC); Bổ sung modul Sổ nhật ký vận hành điện tử trong hệ thống PMIS, triển khai nhân rộng cho các TCTĐL; Hoàn thành xây dựng chức năng tính tuổi nợ hàng tồn kho VTTB đối với phân hệ quản lý vật tư trên hệ thống ERP; Chủ trì 7 đề tài trong CMCN 4.0 trong đó 2/7 đề tài đã hoàn thành trong năm 2020 theo đúng tiến độ Tập đoàn giao; Hoàn thành các modul chức năng trên CMIS cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử và “Số hóa các hoạt động KD&DVKH” để “điện tử hóa giao dịch giữa EVN và khách hàng”; Hoàn thành tích hợp 12/12 dịch vụ điện với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tham gia tích cực trong công tác xây dựng đề án chuyển đổi số của Tập đoàn.
 
 
Năm 2021 được Tập đoàn xác định là năm“Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Là một đơn vị công nghệ của Tập đoàn, EVNICT xác định đây là một nhiệm vụ chính, trọng tâm trong hoạt động năm 2021.
 
EVNICT sẽ xây dựng hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh áp dụng tối đa các ứng dụng công nghệ theo xu thế 4.0, từng bước thực hiện chuyển đổi số (CĐS) trong công tác quản lý, sản xuất vận hành, thay đổi tư duy, nhận thức, chuyển đổi các công nghệ cũ bằng công nghệ mới có có hiệu quả cao đảm bảo tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và chăm sóc khách hàng, đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn trong giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung đảm bảo công tác vận hành ổn định các hệ thống CNTT, VTDR của Tập đoàn; Đảm bảo tiến độ, chất lượng các hệ thống phần mềm dùng chung của Tập đoàn; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ CMCN 4.0 và chuyển đổi số của Tập đoàn.
 
Về vận hành, đảm bảo 100% các chỉ tiêu điều hành/vận hành hệ thống VTDR, vận hành hệ thống hạ tầng CNTT; Không có hệ thống bị dừng trong năm 2021 do sự cố ANBM; Đảm bảo 100% các lỗi phần mềm được xử lý theo đúng tiến độ. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tập trung kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Công ty theo hướng tối ưu hóa quy trình sản xuất. Thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ: Hoàn thành theo đúng tiến độ trên 90% các nhiệm vụ Tập đoàn giao.
 
Năm 2020 EVNICT là một trong số ít doanh nghiệp được chính phủ biểu dương vì có thành tích tốt trong xây dựng cổng dịch vụ công Quốc gia; vinh dự là 1 trong 9 tập thể được nhận cờ thi đua năm 2020 của UBQLVNN tại doanh nghiệp. Đồng thời được vinh danh top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số đối với 3 sản phẩm: Hệ thống cung cấp dịch vụ điện theo hình thức điện tử, tích hợp cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống Hóa đơn điện tử, Hệ thống cổng thông tin điện tử EVNPORTAL và các ứng dụng tiện ích văn phòng; Giải TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số đối với sản phẩm Hệ thống Quản lý cấp phát, xác thực chữ kí số nội bộ - EVNCA và đạt giải thưởng Sao Khuê do Vinasa tổ chức cho nội dung “Giải pháp phần mềm cung cấp dịch vụ diện theo phương thức giao dịch điện tử EVN”.
 
PV