Ban Quản lý Dự án điện 2 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ ba, 26/01/2021 21:43:49

Chiều ngày 26/1, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án điện 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 
 

 Tổng giám đốc EVN trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho tập thể Ban QLDA Điện 2.
 
Hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2020
 
Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Ban QLDA Điện 2 cho biết: Năm 2020 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp có giai đoạn phải bố trí làm việc từ xa theo yêu cầu của Chính phủ; Công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án kéo dài, Ban Quản lý dự án Điện 2 đã nỗ lực với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm. 
 
Trong đó, Ban QLDA Điện 2 triển khai thi công hạng mục Cảng nhập than và đê chắn sóng dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; Cơ bản hoàn thành công tác xét thầu gói thầu 15(EPC-QTI) dự án NMNĐ Quảng Trạch I; Pre-Fs dự án NMNĐ Quảng Trạch II đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 
 
Ban QLDA Điện 2 cũng hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật, phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp chính dự án NMTĐ Ialy mở rộng; Triển khai thi công hoàn thành đưa vào vận hành Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4; phát hành hồ sơ mời thầu và tổ chức đánh giá lựa chọn nhà thầu EPC dự án nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2, Phước Thái 3.
 
Ngoài ra, Ban QLDA Điện 2 triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: 03 đường dây lưới điện truyền tải nhập khẩu điện từ Lào; Mở rộng trạm biến áp Phước Thái; Đường dây 110kV Phước Thái - Phước Hữu; Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo; Mở rộng ngăn lộ 220kV Nhà máy Thuỷ điện Huội Quảng; nghiên cứu phương án cảng trung chuyển than.
 
Đẩy nhanh tiến độ các dự án trong năm 2021
 

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Bằng khen của EVN cho những tập thể Ban QLDA Điện 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
 
Năm 2021, Ban QLDA Điện 2 tập trung công tác lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng đồng thời nhiều dự án nguồn điện và lưới điện, bao gồm: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Thủy điện Ialy mở rộng, Điện mặt trời Phước Thái 2 và Phước Thái 3, các dự án TBA 220kV và các đường dây đấu nối phục vụ giải tỏa công suất năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, các dự án lưới điện 220kV phục vụ nhập khẩu điện từ Lào, mở rộng 02 ngăn lộ 220kV tại TPP thủy điện Huội Quảng.
 
Ngoài ra, Ban QLDA Điện 2 phải hoàn thành xây dựng và phát điện/đóng điện đồng thời các dự án điện mặt trời Phước Thái 2; Phước Thái 3, các dự án TBA và đường dây để giải toả công suất các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và các dự án lưới điện 220kV đấu nối phục vụ nhập khẩu điện từ Lào.
 
Để hoàn thành các khối lượng công việc trên, Ban QLDA Điện 2 phối hợp với EVN làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, các Bộ ban ngành và chính quyền địa phương trong công tác thẩm định phê duyệt; Phối hợp chặt chẽ với các Ban chuyên môn của EVN và các đơn vị liên quan để sớm phê duyệt các hạng mục công việc cần triển khai thực hiện.
 
Chủ động công tác lập nhiệm vụ chi phí các gói thầu, lập hồ sơ mời thầu, thẩm tra và công các tác khác song song trong quá trình thực hiện trình tự thực hiện đầu tư xây dựng. Bám sát tiến độ hàng ngày theo kế hoạch tiến độ các dự án đã được duyệt, đề xuất các giải pháp đề bù lại tiến độ đã chậm.
 
Tiếp tục tổ chức thực hiện từ đầu năm các nhiệm vụ quản lý dự án, đầu tư xây dựng, lập và phê duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng tuần, tháng, quý…các hạng mục để làm cơ sở theo dõi và thực hiện.
 
Làm việc với các nhà thầu để xây dựng kế hoạch tiến độ một cách chặt chẽ khoa học nhằm đảm bảo chất lượng tiến độ. Đôn đốc và giám sát chặt chẽ các nhà thầu thực hiện kế hoạch đã thống nhất. 
 
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân khu vực xây dựng dự án. Đề xuất phương án và giải quyết dứt điểm các vướng mắc công tác ĐB-GPMB và đảm bảo an ninh trật tự. Song song với đó là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.
 
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể. Xây dựng một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Không ngừng tạo động lực để CBCNV phát huy năng lực, trí tuệ kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng mối quan hệ phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa các Phòng chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Tiếp tục nâng cao năng lực Ban quản lý dự án
 

 Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Điện cho những cá nhân thuộc Ban QLDA Điện 2.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh ghi nhận những nỗ lực của Ban QLDA Điện 2 đã đạt được trong năm 2020 qua đó góp phần vào thành công chung trong công tác đầu tư xây dựng của Tập đoàn. 
 
Để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án Tập đoàn giao Ban QLDA Điện 2, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh đề nghị Ban QLDA Điện 2 tiếp tục nâng cao năng lực Ban QLDA, trong đó tăng cường công tác quản lý lao động, kỷ luật lao động trong đơn vị nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Tập đoàn về quản lý, sử dụng lao động.
 
Tiếp tục bổ sung, không ngừng đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Lập chương trình kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo kịp thời với nội dung và hình thức đa dạng, nhằm xây dựng một tập thể CBCNV có trình độ chuyên môn cao, ý thức làm việc tốt, sẵn sàng đảm đương các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được EVN giao. 
 
Thực hiện tốt công tác hoàn thiện, giám sát việc triển khai các nội quy, quy chế của EVN và Ban QLDA đối với từng CBCNV. Phát huy vai trò làm chủ của CBCNV trong xây dựng đơn vị, kịp thời phát hiện các hiện tượng sai trái trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng công trình, trong quá thực hiện hợp đồng.
 
Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cũng đề nghị Ban QLDA Điện 2 cần xây dựng và triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án Điện 2. Trong đó tập trung vào các giải pháp đưa công nghệ thông tin áp dụng vào công tác quản lý dự án. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu an toàn, tiến độ, chất lượng các dự án.
Kim Thái