Công đoàn Điện lực Việt Nam: Hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng đợt 3 cho CBCNV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ ba, 21/09/2021 09:52:12

Ngày 20/9/2021, thay mặt Ban Thường vụ, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã ký quyết định số 251 và số 252/QĐ-CĐĐVN về việc hỗ trợ cho 398 lượt CBCNV tại các đơn vị trong Tập đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lần thứ 4 tính đến ngày 16/9/2021.
 

Công đoàn PC Trà Vinh thăm hỏi người lao động trực vận hành trong dịch Covid-19. Ảnh minh họa.
 
Theo đó, Quyết định số 252/QĐ-CĐĐVN hỗ trợ cho 225 người với số tiền 578 triệu đồng theo chế độ được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quy định tại quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021.
 
Ngoài việc hỗ trợ theo quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn ĐLVN cũng banh hành Quyết định số 251/QĐ-CĐĐVN hỗ trợ cho 163 CBCNV bị nghiễm vi rút Sars-CoV-2 phải điều trị (F0) từ quỹ phòng chống Covid-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với số tiền 815 triệu đồng.
 
Đây là đợt hỗ trợ khẩn cấp lần thứ 3 của Công đoàn ĐLVN đối với những đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19.
 
Tổng số kinh phí của đợt hỗ trợ này là 1,393 tỷ đồng. Số tiền này được trích từ 2 nguồn gồm: kinh phí ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; nguồn tài chính công đoàn của Công đoàn ĐLVN.
 
Đợt hỗ trợ lần thứ 1, ngày 12/8/2021 Công đoàn ĐLVN đã hỗ trợ 502 triệu đồng cho 271 đoàn viên, người lao động (theo Quyết định số 225/QĐ-CĐĐVN); Đợt hỗ trợ lần thứ 2 là ngày 07/9/2021 đã quyết định chi 1,816 tỷ đồng để hỗ trợ cho 610 người bị lây nhiễm hoặc tiếp xúc với lây nhiễm Covid-19, hoặc các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nuôi con nhỏ phải cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu phòng, chống dịch của chính quyền địa phương và trường hợp bị chết do nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4.
 
Đến nay, tại các đơn vị vận hành, sản xuất, truyền tải của EVN đã có hàng trăm CBCNV bi nhiễm bệnh (F0) hoặc tiếp xúc với người lây nhiễm thuộc đối tượng F1 phải cách ly y tế. Đặc biệt đã có một số trường hợp người lao động không may tử vong do nhiễm bệnh Covid-19. Đây là những mất mát lớn đối với gia đình và đồng nghiệp tại các đơn vị do Covid-19 gây ra.
 
Theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 09/5/2021 và Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19. Đây là nhóm đối tượng là đoàn viên, người lao động thuộc diện F0 đang điều trị bệnh (được hưởng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người); F1 phải cách ly y tế (được hưởng mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người); người có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly y tế tại nhà; lao động nữ đang mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi (mức hộ trợ tối đa 500.000 đồng/người).
 
Ngày 31/3/2020, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN ban hành Chị thị Liên tịch số 168/CTLT-EVN-CĐ về việc vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trong đó thống nhất việc sử dụng nguồn quỹ này đề hỗ trợ CBCNV trong Tập đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra.
 
Văn Lương