EVNSPC đón nhận chứng chỉ về bình đẳng giới toàn cầu

Thứ sáu, 26/11/2021 14:51:57

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đón nhận chứng chỉ về bình đẳng giới toàn cầu EDGE - cấp độ ASSESS do tổ chức EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ) cấp.
 

 
Từ năm 2018, việc thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường bình đẳng giới và phát triển quyền năng phụ nữ, cũng như thực hiện đánh giá chứng chỉ bình đẳng giới EDGE đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao cho EVNSPC phối hợp với Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) thực hiện đánh giá bình đẳng giới toàn cầu EDGE. Từ đó EVNSPC đã tích cực và nỗ lực phối hợp với VBCWE thực hiện các bước của quy trình đánh giá bao gồm: công tác đào tạo, hướng dẫn các đơn vị, truyền thông tuyên truyền về lợi ích của chứng chỉ EDGE; thu thập dữ liệu; khảo sát người lao động…
 
Để nhận được chứng chỉ EDGE, EVNSPC đã trải qua quá trình khảo sát hơn 21.310 CBCNV trong toàn Tổng công ty với tỉ lệ hoàn thành khảo sát hơn 79%, đánh giá chính sách và thực thi bình đẳng giới theo các tiêu chuẩn của EDGE. Toàn bộ quy trình này được Intertek - đơn vị kiểm toán độc lập của Anh, chi nhánh tại Việt Nam, tiến hành kiểm toán và xác minh.
 
Qua quá trình khảo sát, đánh giá dữ liệu thu thập từ EVNSPC cũng như kiểm toán hồ sơ triển khai, EVNSPC được ghi nhận đạt được sự bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, thực hiện một cách hiệu quả chính sách và hành động về bình đẳng giới. Đến ngày 17/3/2021 EVNSPC vừa chính thức nhận được chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE cấp độ ASSESS do tổ chức EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ) cấp, EVNSPC trở thành đơn vị thứ 03 trong EVN đạt được chứng chỉ này.
 
Việc được nhận Chứng chỉ EDGE đã khẳng định các chế độ, chính sách của EVN nói chung và EVNSPC nói riêng hướng tới phát triển bình đẳng giới cũng như sự cam kết của lãnh đạo EVNSPC trong việc phát triển công tác bình đẳng giới trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
 
Đây là thành tích xứng đáng của EVNSPC sau nỗ lực triển khai công tác bình đẳng giới trong những năm qua để đem lại những giá trị to lớn về bình đẳng giới trong đội ngũ người lao động EVNSPC.
Lê Văn Tám