Công ty Thủy điện Sơn La có 2 điển hình lao động sáng tạo được tôn vinh

Thứ sáu, 26/11/2021 21:02:48

Ngày 25/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo năm 2021.
 

Kỹ sư Đỗ Việt Bách (thứ 3 từ trái sang) nhận Bằng khen tại lễ tôn vinh.
 
Tại buổi lễ, 58 tấm gương lao động giỏi của tỉnh Sơn La được vinh danh và được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La vì đã có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật. Công ty Thủy điện Sơn La có 2 điển hình lao động sáng tạo được tôn vinh.
 
Cụ thể, ông Khương Thế Anh - với cương vị là Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La luôn sát sao trong công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, áp dụng khoa học công nghệ. Bản thân ông Khương Thế Anh luôn tìm tòi, chỉ đạo và cùng các đồng nghiệp nghiên cứu đưa ra những sáng kiến, giải pháp nhằm góp phần nâng cao độ tin cậy, an toàn của thiết  bị, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm sức lao động và nhân lực, giảm phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu nước ngoài.… Trong năm 2020, Công ty đã công nhận 17 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật cấp công ty, 3 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7, năm 2020 Công ty có 4 giải pháp kỹ thuật (trong đó có 1 giải nhất và 3 giải khuyến khích). Bản thân ông Khương Thế Anh đã vinh dự đạt giải Nhất sáng kiến tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7 năm 2020 và được vinh danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021.
 
Kỹ sư Đỗ Việt Bách – Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn (Công ty Thủy điện Sơn La), với nhiều giải pháp hữu ích đưa tự động hóa vào sản xuất, chuyển đổi các thao tác thủ công lặp lại sang thiết bị điều khiển máy tính thực hiện... giúp tiết giảm nhân lực thực hiện và tăng năng suất lao động. Liên tục năm 2019, 2020, kỹ sư Đỗ Việt Bách đều được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở tại Công ty Thủy điện Sơn La.
 
Trong  năm 2020, tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7, kỹ sư Đỗ Việt Bách đã vinh dự là một trong hai đồng tác giả đạt giải nhất và cá nhân đạt 01 giải khuyến khích. Năm 2021, với sáng kiến của mình, kỹ sư Đỗ Việt Bách được vinh danh trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”.
 
Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La bày tỏ sự vui mừng đối với những thành tích về khoa học - kỹ thuật mà tỉnh Sơn La đã đạt được và phát động phong trào thi đua, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công chức, viên chức, người lao động tỉnh. Chương trình giúp khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, công nhân viên chức, người lao động trên mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.
 
Phát biểu tại Lễ tôn vinh, ông Đặng Ngọc Hậu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xác định khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; quán triệt sâu sắc Kết luận số 52/-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về xây dựng đội ngũ trí thức, đội ngũ lao động, sáng tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tích cực tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp toàn quốc; các trường học tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn...
Lê Linh